....και ξαφνικά ξέσπασε εμφύλιος ''πόλεμος'' στον «Αρχαίο Κλείτωρα»

Ο υγιής εθελοντισμός γίνεται βορά στα νύχια της μάχης των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Άνθρωποι που υπηρέτησαν με προσωπικές θυσίες, με σεβασμό και αξιοπρέπεια τα κοινά αυτής της ορεινής επαρχίας, βάλλονται με μεθοδεύσεις και ψεύδη. ‘’Κλαίουσες χήρες’’ με αθλιότητες και μεθόδους κουκουλοφόρων υφαίνουν παρασκηνιακά το γαϊτανάκι της ‘’παρέας των ταξιδευτών ενός εμφύλιου Δούρειου ίππου’’.

Αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα καταγγέλλουν ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας ‘’ Ο Αρχαίος Κλείτωρ’’ κ. Χρήστος Καμπέρος και ο γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Κατσιάρης. Ο κ. Κ. Κατσιάρης είναι ο άνθρωπος εκείνος, από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει, που σέβονται , χρησιμοποιούν και τηρούν τους κανόνες της πληρέστερης γλώσσας στην ιστορία της ανθρωπότητας, της Ελληνικής !! Ακόμα και για αυτό, δυστυχώς, τον μέμφονται οι δολιοφθορείς της και πληρωμένοι κονδυλοφόροι και του αποδίδουν απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς επιδιώκοντας να τοποθετήσουν στο πεδίο της γραφικότητας τον ορθό λόγο. Όλα αυτά δεν αποτελούν ένα αυθαίρετο σχόλιο αλλά μια πραγματικότητα που περιγράφεται στο παρακάτω κείμενο. Ένα κείμενο που αξίζει να διαβαστεί από όποιον πιστεύει ακόμα ότι όποιος εμπλέκεται με συλλόγους και λοιπά, έχει αγνές μόνο προθέσεις....

Πηγή RADIOGAMMA

Διά την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ»:

«’εθίχθην…1 ’εθίχθην…2 ’εθίχθην…3»:

Προκλήσεις, πού δυναμιτίζουν το ήδη τεταμένο κλίμα στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ», εν αρχή της νέας θητείας -2018-2020- των προσώπων στα Όργανα Διοικήσεως της, με τον νέο Πρόεδρο, εκλεγμένο με το 50% , κ. Μούσιο Σωκράτη, δια την άρον-άρον προκλητική εγγραφή του συλλόγου Λυκουριωτών, να γράφεται και να δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα στα Καλάβρυτα και διαδικτυακώς, υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της προσωπικότητος των κ.κ. Χρ. Καμπέρου απερχομένου Προέδρου και Κων/νου Κατσιάρη, απερχομένου Γενικού Γραμματέως, δεδομένου δε ό,τι από την ίδρυσιν το -2002- της Ομοσπονδίας έως και το -2017- ουδέποτε υπήρξαν προβλήματα.

Συνεχίζονται να γράφονται αθλιότητες, με την τακτικήν και την μέθοδον των κουκουλοφόρων.

Το γεγονός της απαξίας προσώπων που διετέλεσαν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και ιδιαιτέρως εκλεγμένοι, στα τιμητικά αξιώματα, αμισθοί, Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς σε φορείς Δημοτικούς, Περιφερειακούς, Συνδικαλιστικούς και ιδιαιτέρως σε Πολιτιστικούς κ.α. , μ’ εκλογές, είναι απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και άθλιο. Διότι έχουν κριθεί και καταξιωθεί σε αυτούς όπου τους τιμούσαν και τιμούν με την ψήφον των.

Ο Ασθμαίνων νέος πρόεδρος, του 50%, της Ομοσπονδίας, του συλλόγου Λυκουριωτών, ήλθεν καταϊδρωμένος μετά από δεκαπέντε χρόνια, όπως τα σημάδια δείχνουν κατ’ ανάγκην, λόγω επικειμένων δημοτικών εκλογών και την ευρήκεν με  τραπέζι στρωμένο και οφείλει και υποχρεούται να καθίση με σεβασμό και τιμή. Και ώφειλε και υποχρεούτο να τηρήση τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Και τούτο διότι οι προκάτοχοι υπηρέτησαν και επιτέλεσαν ευσυνειδήτως το έργον, προς εκλπλήρωσιν των σκοπών, ωφελούντες την Ομοσπονδίαν. Και κυρίως με οικονομικήν ατομικήν επιβάρινσιν. Ο Κατσιάρης Κων/νος, έχει δαπανήσει εξ ιδίων χρημάτων υπέρ της Ομοσπονδίας πάνω από (3500,00 ευρώ) την περίοδον -2010-2016- . Η επιδεικνύουσα αγνωμοσύνη με ψευδείς ισχυρισμούς, γραπτούς και προφορικούς ανά τας ρύμας, ως κλαίουσα χήρα, διαμορφώνει το κλίμα αντιπαλότητος με αντιπάλους τους απερχομένους και στόχον την ηθικήν και κοινωνικήν εξουδετέρωσαν και εξουθένωσιν, αδιαφορώντας, ό,τι αυτοί άλλοτε ανεκυρήχθησαν άξιοι και προσέφεραν υπηρεσίας προς αυτήν. Και το σημαντικώτατον είναι, στα πρωτινά χρόνια ουδέποτε εδημιουργήθησαν προβλήματα στην Ομοσπονδία. Αξιοπερίεργον επίσης είναι, με την παρουσία του συλλόγου Λυκουριωτών αναδύθησαν οι έριδες. ΤΥΧΑΙΟ!!

Αξίζει και μία ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ, εκθειάζει πομπωδώς το χορευτικό έργον του, ο κ. Μούσιος Σ. , αντιθέτως τις Ομοσπονδίας, το χαρακτηρίζει με φράσεις: «αντιπαλότητες, παρασκήνιο, μεθοδεύσεις, σημαίνοντα ρόλο στα γραφόμενα οι γνωστές πλέον εκφράσεις σαν «εκφράσεις Κατσιάρη». «’εθίχθην…1,2,3» …λίγα γράψαμε για το παρασκήνιο και τις μεθοδεύσεις κυρίως του «κ. Κώστα Κατσιάρη Γενικού Γραμματέα κ.α.».

Είναι αθλιότητα, η οποία καταστρέφει την δημιουργικήν πολιτιστικήν δράσιν των ανθρώπων που εκπροσωπούν τους πολιτιστικούς συλλόγους και εκφοβίζουν τους νέους ανθρώπους.

Και για να πληροφορηθούν:

«Πολιτισμός είναι το οργανικόν σύνολον, το όποιον περιλαμβάνει την γνώσιν, τις δοξασίες, την τέχνην, τα ήθη, το δίκαιον, τα έθιμα και κάθε επίδοσιν και συνήθειαν, την οποίαν έχει αποκτήσει ο άνθρωπος ως μέλος της κοινωνίας».

 

  • Τα πραγματικά γεγονότα όπου εφθάσαμε εδώ είναι:

 

Τον Αύγουστο του 2017 μία παρέα στα Καλάβρυτα (δικός του άνθρωπος μας ενημέρωσεν), απεφάσισαν με την φράσιν, να πάη ο σύλλογος των Λυκουριωτών και να τους πάρουμε την Ομοσπονδία και να πετάξουμε έξω Καμπέρο και Κατσιάρη και ακόμη τον Παππασπυρίδωνα Καζάνη, γιατί δεν συνεργάζονται με την παρέα. Και άρχισαν παρασκηνιακώς να συνομιλούν με τους προέδρους και μέλη των Δ/Σ των συλλόγων μέλλων της Ομοσπονδίας και τους έπεισαν ότι έρχονται σαν σωτήρες. Όμως οι συνέπειες αυτών των συμπεριφορών θα είναι η διάσπασις της Ομοσπονδίας. Το απευχόμεθα. Γιατί έχουμε φτύσει αίμα να την ιδρύσουμε και να την κρατήσουμε όρθια.

 

  • Ο τηλεφωνικός διάλογος 5-2-2018: περί ώραν 10:00 περίπου, μεταξύ Καμπέρου Χρήστου (6932470552) απερχομένου προέδρου και Μούσιου Σωκράτη (6983504542) νέου προέδρου, ελέχθησαν τα εξής: Εκάλεσεν πρώτος ο κ. Καμπέρος Χρήστος:  

 

«Σωκράτη, γνωρίζεις το δημοσίευμα σε νέα τοπικό έντυπο?? Απάντησεν,  γνωρίζω, να στο διαβάσω για να μου πεις αν γνωρίζεις κάτι. Το διάβασε ο Καμπέρος Χρ. και απάντησεν ο Μούσιος Σ, με  πήραν τηλέφωνο και είπαν να γράψω κάτι. Απάντησις Καμπέρου Χρ. Σωκράτη, αυτό το κείμενο είναι προσβλητικό προς το  απερχόμενο Δ.Σ. και εγώ θα πρέπει να απαντήσω γιατί με προσβάλει ως άνθρωπο και ως πρώην πρόεδρο στην ομοσπονδία. Και φυσικά όλα τα πρώην μέλη. Και έκλεισεν ο διάλογος. 

Το βράδυ της ιδίας ημέρας τηλεφώνησε ο κ. Χρήστος Κοντογιάννης στον Καμπέρο Χρ. και είπε, γιατί μου στεναχωρείς το πρόεδρο?? Απάντησε ο Καμπέρος Χρ. ότι αυτά είναι προσβλητικά για μένα. Απάντησις Κοντογιάννη Χρ. το έχει γράψει ένα όνομα Δ.Σ. είναι του Δοσούλα Σαμολιά, Απάντησις Καμπέρου Χρ. , πρέπει πρόεδρος ο Μούσιος να κάνει έκτακτη συνεδρίαση και να απαντήσει για να μην αφήσει υπονοούμενα. Απάντησις Κοντογιάννη Χρ. , θα απαντήσει η εφημερίδα και έκλεισεν η συνδιάλεξις.

Αμέσως χτύπησε το τηλέφωνο του Καμπέρου και ήταν ο Σωκράτης Μούσιος ο οποίος είπε ότι δεν το έγραψε αυτός αλλά των πήραν τηλέφωνο από την εφημερίδα και είπαν θα γράψουν αυτοί.

Απάντησις Καμπέρου Χρ. , εγώ για να προστατεύσω των εαυτό μου θα πρέπει να βγάλω μια ανακοίνωση και να τα διαψεύσω όλα αυτά. Ανταπάντησις Μούσιου Σ. , εδώ σταματάει και η φιλία μας και έκλεισεν το τηλέφωνον.

Και μετά από δέκα λεπτά της ώρας καλεί εκ νέου ο κ Μούσιος Σ. τον Καμπέρο Χρ. , λέγοντας: Εγώ το αναιρώ. Απάντησις Καμπέρου Χρ. , δηλαδή τί μου λες τώρα?? Απάντησις Μούσιου Σ.  αυτό που είπα το πρωί τώρα το αναιρώ. Απάντησις Καμπέρου Χρ. να γράψεις ανακοίνωση, δεν απάντησεν και εδώ έκλεισαν τα τηλέφωνα».

Και η συνέχεια ήταν, νέο προσβλητικό δημοσίευμα, με κορύφωσιν του μένος εναντίον του Κατσιάρη Κω/νου.

«… Εθίχθην τρείς φορές φορές, σημαίνοντα ρόλο στα γραφόμενα οι γνωστές πλέον εκφράσεις σαν «εκφράσεις Κατσιάρη». «’εθίχθην…1,2,3» …λίγα γράψαμε για το παρασκήνιο και τις μεθοδεύσεις κυρίως του «κ. Κώστα Κατσιάρη Γενικού Γραμματέα».   

Ποιος ρίπτει βενζίνη στην φωτιά??  Πρόεδρε του 50% , «με το γελαστό πρόσωπο??».

 

Απαντώ: Τα κείμενα μου είναι καθημερινό μάθημα μελέτης διαφόρων θεμάτων. Και γράφω υπηρετώντας την Ελληνικήν Γλώσσαν, ως ακούραστος μαθητής, τηρώντας τους κανόνας της, ως κόρη οφθαλμού. Δεν ανήκω στους συγχρόνους δολιοφθορείς της και πληρωμένους κονδυλοφόρους, όπου αποδομούν-γκρεμίζουν ότι Ελληνικό και Χριστιανικό Ορθόδοξο.

Γράφω, με την λάμψιν της Ελληνικής Γλώσσης με βάθος και πλάτος εννοιών.

Να μάθης κι’ εσύ να γράφης Ελληνικά...

Ως επίλογον, ο νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας φαίνεται ό,τι είναι δέσμιος και ενεργούμενον, ατόμων με στόχους και σκοπούς όχι τον Πολιτισμόν.

Ούτε ένας Λυκουραίος επαρευρέθην στην Φροξυλιά, στις 11-3-2017…

Όμως, ας αποφασίσουμε που θέλουμε να οδηγηθή η Ομοσπονδία και πώς, διότι όσο παλινωδούμε με αυτόν τον τρόπον απλώς θα συνεχίζουμε να βυθιζόμεθα και να υπονομεύουμε το μέλλον της.

Τέλος  δημοσιεύουμε τα άθλια κείμενα σας…

Και θα επανέλθουμε, υπερασπιζόμενοι την Τιμήν Μας και την Υπόληψιν Μας, με κάθε νόμιμον τρόπον.  

Αθήναι 18-03-2018

Οι Γράφοντες:

Χρήστος Καμπέρος

απερχόμενος Πρόεδρος – 2003-2006 και 2014-2017- και

 

Κων/νος Κατσιάρης,

απερχόμενος Πρόεδρος 2006-2014 και

Γενικός Γραμματέας -2014-2017

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.