Η 25ετής περιπέτεια που μετέτρεψε τον λάκκο σε Μέγαρο Πολιτισμού Καλαβρύτων

Άρθρο του Σπύρου Σοκορέλη που μιλάει για ολόκληρη την πορεία, για τις προσπάθειες του ίδιου και για όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση του πολιτιστικού κέντρου Καλαβρύτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η 25ΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

Του Σπύρου Α. Σοκορέλη

Δημοτικού Συμβούλου

Δήμου Καλαβρύτων

 

Με αφορμή το άρθρο με τίτλο «Η έλλειψη δημιουργίας και το Πολιτιστικό Πολύκεντρο», του φίλου Ηλία Κακκαβά, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», δράττομαι της ευκαιρίας να εξιστορήσω το χρονικό της εικοσιπεντάχρονης προσπάθειας για την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων (επειδή θεωρώ τον τίτλο Πολιτιστικό Πολύκεντρο αδόκιμο στο εξής χρησιμοποιώ τον τίτλο Πολιτιστικό Κέντρο) και να καταθέσω ορισμένες απόψεις για το ρόλο που το Πολιτιστικό Κέντρο μπορεί να διαδραματίσει στην πολιτιστική πολιτική του Δήμου Καλαβρύτων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Το κτίριο που σήμερα στολίζει την πόλη των Καλαβρύτων, αρχικά είχε προγραμματισθεί για ξενοδοχειακή μονάδα. Η ιδέα, όμως, αυτή και η αντίστοιχη μελέτη, που οδήγησε στη θεμελίωσή του, εγκαταλείφθηκε σύντομα, με αποτέλεσμα στο σημείο αυτό, στην καρδιά της πόλης, να παραμένει για καιρό ένας λάκκος.

Κάποια στιγμή, γύρω στο 1997, με πρωτοβουλία και ενέργειες του τότε Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ, στην οποία είχε μεταβιβασθεί το ακίνητο, αποφασίσθηκε η ανέγερση ενός κτιρίου, που θα κάλυπτε τις πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων. Προς το σκοπό αυτό, το έργο εντάχθηκε, με τη βοήθεια του τότε Υπουργού Αθλητισμού και συμπατριώτη μας, Ανδρέα Φούρα, σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ανέλαβαν την επίβλεψη, τον έλεγχο και τον καθοδηγητικό ρόλο στην αρχιτεκτονική μελέτη, που ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Νίκο Πολυζώη, αλλά και στις λοιπές μελέτες.

Στις 22-4-1998 κατατέθηκαν στην πολεοδομία Αιγίου οι μελέτες και το αίτημα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η οποία και εκδόθηκε στις 8-6-2000. Σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα, στις 27-9-1999, η Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. σύνηψε σύμβαση με την εταιρεία ΑΚΤΑ Α.Τ.Ε., με την οποία της ανέθεσε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών του Κέντρου Κοινωνικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών στα Καλάβρυτα», με εργολαβικό αντάλλαγμα το ποσό των 275.868.690 δρχ. (ήτοι 809.592,00 €). Ο ανάδοχος εκτέλεσε μέρος του ανατεθέντος έργου, με την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, συνολικής πιστοποιηθείσας αξίας 200.342,00 €, από την οποία έχει πληρωθεί το ποσό των 135.519,00 €. Για λόγο που αγνοώ, το έργο σταμάτησε, με πιθανότερη αιτία τη διακοπή της χρηματοδότησής του από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σημειωθεί πως η παύση χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΠΟ. δεν ήταν πρωτοφανές φαινόμενο για έργα προγραμματισμένα στην πόλη των Καλαβρύτων, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και με το Μουσικό Κέντρο, όπου συνέπεια της κίνησης αυτής ήταν να μείνει ένα χρέος της τάξης των 50.000 €, από δάνειο που είχε λάβει η Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ., ως μέρος εκχώρησης έναντι μιας ακατάβλητης επιχορήγησης ύψους 122.060 €. Αυτά, δηλαδή, ήταν, εν ολίγοις, τα… «οφέλη» που αποκόμισαν τα Καλάβρυτα από το Υπουργείο Πολιτισμού!

Το ζήτημα της τύχης του υπό ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση γιαπιού, εξαιτίας των προαναφερθέντων κωλυμάτων, ανακινήθηκε τον Μάρτιο του 2007, με την ανάληψη καθηκόντων από το νέο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ., του οποίου προήδρευε ο συντάκτης του παρόντος κειμένου. Παρ’ όλο που, ήδη από την 1-1-2007, το εν λόγω γιαπί δεν ανήκε πλέον σαν περιουσιακό στοιχείο στη Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ., αλλά είχε μεταβιβαστεί στο Δήμο Καλαβρύτων, βάσει του Ν. 3463/06, που δεν επέτρεπε σε δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινωφελούς και πολιτιστικού χαρακτήρα να επιλαμβάνονται κατασκευαστικών έργων, ως Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε πρωτοβουλία να αναζητήσουμε λύση σε ένα διπλό πρόβλημα: αφενός στο ότι έπρεπε να δούμε τι μπορεί να γίνει με την ημιτελή οικοδομή ενός έργου, που είχε αποτελέσει όραμά της πόλης εδώ και μία δεκαετία, αφετέρου στο πώς θα διαχειριζόμασταν ένα χρέος 64.822,75 € (πέραν του χρέους των 50.000 ), που αποτελούσε πληρωμή του υπολοίπου που είχε πιστοποιηθεί νόμιμα από τον επιβλέποντα μηχανικό της ΤΥΔΚ, είχε ελεγχθεί αρμοδίως και είχε εγκριθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το ερώτημα στο οποίο έπρεπε να απαντήσουμε ήταν αν θα διαθέταμε το πρώτο τμήμα της επιχορήγησης που θα λάμβανε η Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. από το Δήμο για τις ανάγκες λειτουργίας της, προκειμένου να εξοφληθεί το χρέος ή αν θα αφήναμε το υπό ανέγερση κτίριο στην τύχη του, δηλαδή να μπαίναμε σε δικαστικές περιπέτειες, με αποτέλεσμα μετά από δύο – τρία χρόνια η απαίτηση του εργολάβου να προσαυξανόταν στο διπλάσιο ή τριπλάσιο.

Τελικά, μετά από συζητήσεις μεταξύ του τότε δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου, εμένα ως προέδρου της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. και του αντιπροέδρου της, Ηλία Κακαβά και κατόπιν διαπραγματεύσεων που έγιναν με τον ανάδοχο, συμφωνήθηκε η συναινετική λύση της, από 27-9-1999, εργολαβικής σύμβασης, με μόνη υποχρέωσή μας την πληρωμή του υπολοίπου των 64.822,75 €, χωρίς κανένα απολύτως άλλο δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου, για οποιαδήποτε αιτία.

Οι ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. δεν σταμάτησαν στη διευθέτηση του χρέους, αλλά, με την προσδοκία μας και την προσωπική μου πεποίθηση ότι θα ήταν δυνατόν οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, κάναμε συναντήσεις και συζητήσεις με τους τεχνικούς που είχαν αναλάβει τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, αναθέτοντάς τους πλέον την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου και την επικαιροποίηση – συμπλήρωση των μελετών, με τεχνικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»: ένταξη - απένταξη - επανένταξη

Την περίοδο εκείνη, είχε ανοίξει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του οποίου σκόπευε ο Δήμος Καλαβρύτων να αξιοποιήσει, για δύο σημαντικά έργα: τη μετατροπή του πρώην Διοικητηρίου σε Δημαρχείο και – σε δεύτερο χρόνο – την αποπεράτωση του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων. Μετά από σχετική περιπέτεια και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καταφέραμε να υποβάλουμε αίτημα για την ένταξη του δεύτερου έργου στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», καταθέτοντας τις σχετικές μελέτες. Χρειάστηκαν αρκετές παραστάσεις και πιέσεις προς τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να επιτύχουμε, τελικά, την αποδοχή του αιτήματός μας για ένταξη και των δύο έργων στο πρόγραμμα. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η ένταξη των δύο αυτών σημαντικών έργων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις προσπάθειες του τότε Δημάρχου Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλου.

Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη αναφορά για την τύχη και την πορεία και των δύο έργων μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Μετά τη δημοπράτηση των έργων, εγκαταστάθηκαν οι ανάδοχοι, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν πολύ μεγάλων εκπτώσεων, γεγονός που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και συνεχείς καθυστερήσεις στη πορεία και των δύο έργων, ενώ προβληματική ήταν και η επίβλεψή τους από την ΤΥΔΚ. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο οποίος οδήγησε στη διάλυση της ΤΥΔΚ, λόγω της μετάταξης των υπαλλήλων της στο Δήμο Πατρέων και της συνεπαγόμενης αδυναμίας επίβλεψης και σύνταξης λογαριασμών. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση των εργολαβιών, οι οποίες άφησαν πίσω τους δυο ημιτελή, ακαλαίσθητα κτίρια, που η εικόνα τους υποβάθμιζε την πόλη.

Ακόμα και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην κατάσταση των δύο αυτών σημαντικών έργων, ενώ οι ελπίδες για ολοκλήρωσή τους είχαν αρχίσει να εξανεμίζονται, διότι στη διάλυση των εργολαβιών είχε προστεθεί και η διακοπή του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Ενώ, λοιπόν, κανείς δεν πίστευε ότι είναι εφικτή η αποπεράτωση των δύο εγκαταλελειμμένων έργων, που αποτελούσαν πλέον μια πληγή στην καρδιά της πόλης, είχα θέσει την προώθηση των υποθέσεων αυτών (και κυρίως του Πολιτιστικού Κέντρου) ως προσωπικό μου στοίχημα, το οποίο και έβαλα σκοπό να εκπληρώσω, με την επιστροφή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων, στις αρχές του 2015, μαζί με ένα άλλο ζήτημα που με απασχολούσε ιδιαίτερα, αυτό της ολοκλήρωσης της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου των Καλαβρύτων, (τις απόψεις μου για το έργο αυτό εκτιμώ ότι θα καταθέσω σύντομα για ενημέρωση των συνδημοτών μου).

Με υπομονή και επιμονή, από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, άρχισα να διερευνώ, με τη συνεργασία του συναδέλφου, Νίκου Μαγκαφά, και πάντα σε συνεννόηση και εν γνώσει του Δημάρχου, Γιώργου Λαζουρά, τις όποιες δυνατότητες για την αποπεράτωση των ημιτελών έργων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Από όλες τις συναντήσεις που κάναμε, το συμπέρασμα που προέκυπτε ήταν ότι, μόνο με πολιτική απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών υπήρχαν πιθανότητες να δοθεί λύση.

Για καλή τύχη των Καλαβρύτων, την περίοδο εκείνη, Υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για την εκτέλεση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ήταν ο Γιάννης Μπαλάφας, ένας φίλος και λάτρης των Καλαβρύτων, ο οποίος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές, την πόλη μας και με τον οποίο με συνέδεε πολύχρονη φιλία. Χωρίς ολιγωρία και αφού τον ενημέρωσα για τα προβλήματα του Δήμου Καλαβρύτων που ενέπιπταν στην αρμοδιότητά του, καταφέραμε και τον επισκεφθήκαμε, μαζί με τον Δήμαρχο και τον βοηθό Δημάρχου, Νίκο Μαγκαφά, για πρώτη φορά, στις 21 Ιανουαρίου 2016. Στη συνάντηση αυτή, η οποία έγινε σε φιλικό κλίμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό και τους αρμόδιους, διευθυντή και τμηματάρχη, του Υπουργείου Εσωτερικών για την εμπλοκή που είχε υπάρξει με το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», για να λάβουμε, εν τέλει, τη δέσμευση των τελευταίων να εξετάσουν τις δυνατότητες εξεύρεσης λύσης, κρατώντας, σε κάθε περίπτωση, ενήμερους τον Υφυπουργό και το Δήμαρχο για τις εξελίξεις.

Η δεύτερη συνάντηση, με την ίδια αντιπροσωπεία του Δήμου Καλαβρύτων, πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2016, οπότε και οι υπηρεσιακοί παράγοντες τόνισαν στον Υφυπουργό ότι έπρεπε να ληφθεί πολιτική απόφαση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, ώστε να δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων και δυνατότητα επαναδημοπράτησης τους, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Το αίτημά μας εισακούσθηκε και, με την τροπολογία στο άρθρο 40 του Ν.4447/23-12-16, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός αποδείχθηκε λίγος, κυρίως για το νέο δημαρχείο, το οποίο έπρεπε να επαναδημοπρατηθεί και να γίνει προσυμβατικός έλεγχος, καθιστώντας αναγκαία μία νέα παράταση.

Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας είχε μετακινηθεί σε άλλο Υπουργείο, αλλά τα Καλάβρυτα είχαν και πάλι την τύχη με το μέρος τους, αφού Υπουργός Εσωτερικών είχε τοποθετηθεί ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος είχε δεσμούς με τα Καλάβρυτα και φιλικές σχέσεις με Καλαβρυτινούς, οπότε γνώριζε τη κατάσταση και των δυο κτιρίων και το τι έπρεπε να γίνει. Έτσι, η συνάντηση που είχε μαζί του η ίδια τριμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Καλαβρύτων, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, απέβη και πάλι γόνιμη, καθώς ο Υπουργός προχώρησε σε νέα νομοθετική ρύθμιση, δίνοντας νέα παράταση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, γεγονός που συνέβαλε, κυρίως, στην ολοκλήρωση των εργασιών του νέου δημαρχείου.

Οι Καλαβρυτινοί οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο των δύο αυτών πολιτικών, οι οποίοι, από την αγάπη τους για τα Καλάβρυτα, συνέβαλαν, με την πολιτική τους βούληση και αποφασιστικότητα, στην επίλυση δύο εκ των ζωτικότερων προβλημάτων που αντιμετώπιζε για χρόνια ο Δήμος μας. Χωρίς τις δικές τους ενέργειες, θα είχαν ξεμείνει στη καρδιά της πόλης δυο κτίρια κουφάρια, που όσο θα περνούσε ο χρόνος, τόσο πιο θλιβερά θα έδειχναν.

Μετά την πρώτη παράταση, η δημοτική αρχή προχώρησε στις αναγκαίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών για το Πολιτιστικό Κέντρο. Αυτή τη φορά, η κατάσταση ήταν σχετικά πιο εύκολη, αφού είχαμε τη δυνατότητα ανάθεσης του έργου στον πρώτο επιλαχόντα, ο οποίος αποδέχθηκε την ανάθεση και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με το Δήμο Καλαβρύτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ανάδοχος ήταν μια αρκετά αξιόπιστη τεχνική εταιρεία, ενώ, υπό τη συνεχή παρακολούθηση, τον συνεχή έλεγχο και την καθοδήγηση της μηχανικού του Δήμου, Ευγενίας Ιντζεγιάννη, η πορεία και ολοκλήρωση των εργασιών εξελίχθηκαν, όπως προέβλεπε η εργολαβία.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 2006   

 ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 2018

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: ελλείψεις και συνεργασία με τη Δημακοπούλειο βιβλιοθηκη

Ενώ, όμως, οι εργασίες που προέβλεπε η εργολαβία για το Πολιτιστικό Πολύκεντρο έχουν ολοκληρωθεί, απομένουν οι απαραίτητες εργασίες εξοπλισμού της αίθουσας εκδηλώσεων δηλαδή, προμήθεια και εγκατάσταση:

  • οθόνης κινηματογράφου

  • θεατρικής αυλαίας

  • φωτισμού της σκηνής

  • κινηματογραφικής μηχανής προβολής

  • πλήρους συστήματος ήχου για τις ανάγκες του θεάτρου, του κινηματογράφου και συναυλιών

  • κονσολών χειρισμού φωτισμού και ήχου

  • 190, περίπου, καθισμάτων θεάτρου.

Το κόστος του παραπάνω εξοπλισμού έχει υπολογισθεί στο ύψος των 150.000 – 170.000 €.

Ο Δήμαρχος, στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, είχε υποβάλει αίτημα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού, το οποίο, δυστυχώς, απορρίφθηκε και έκτοτε αναζητεί άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Εν τω μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων έκανε αποδεκτή πρόταση του Δημάρχου για την παραχώρηση δύο αιθουσών στον όροφο του κτιρίου για την εγκατάσταση της, εγκαταλελειμμένης και ξεχασμένης, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ενώ, ήδη, το Δ.Σ. της Δημακοπουλείου έχει λάβει απόφαση να διαθέσει το απαραίτητο ποσό για την κάλυψη της δαπάνης εξοπλισμού (βιβλιοστάσια – τραπέζια – καθίσματα αναγνωστηρίου κ.ά.) και της δαπάνης μεταφοράς και τοποθέτησης των βιβλίων από ειδικούς βιβλιοθηκονόμους. Εκτιμώ ότι, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η Δημακοπούλειος Βιβλιοθήκη θα είναι στη διάθεση των Καλαβρυτινών και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Με την ευκαιρία της παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία της Δημακοπουλείου Βιβλιοθήκης, θα πρότεινα στο Δήμαρχο, ως πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημακοπουλείου, να αναλάβει το Κληροδότημα τη δαπάνη της τοποθέτησης των καθισμάτων της αίθουσας εκδηλώσεων και οι υπόλοιπες δαπάνες να καλυφθούν από πόρους του Δήμου σε δυο – τρεις δόσεις, ώστε, μέχρι τέλος του 2018, ο χώρος να είναι έτοιμος να υποδεχθεί το Καλαβρυτινό κοινό.

 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ

Με το δικαίωμα που μου δίνει η ενεργή συμμετοχή μου στις προσπάθειες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων και παρακινούμενος από ειλικρινές ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση μιας σοβαρής πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Καλαβρύτων, κράτησα ως επίλογο ορισμένες προσωπικές απόψεις σχετικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για την πολιτιστική ζωή των Καλαβρύτων ένας τόσο σημαντικός χώρος, που ολοκληρώνεται μετά από μεγάλες και αγωνιώδεις προσπάθειες κάποιων Καλαβρυτινών και φίλων των Καλαβρύτων.

Φρονώ πως η δημιουργία του ιδιαίτερου αυτού χώρου, που θα φιλοξενήσει πλήθος πολιτιστικών δράσεων (θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, χορός, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο , εκθέσεις κ.ά.), θέτει, πλέον, νέους όρους στη συζήτηση σχετικά με την πολιτιστική πολιτική του Δήμου μας, οδηγώντας μας ακόμα και σε μία επαναδιατύπωση του όρου «πολιτιστική πολιτική». Ως πολιτισμό δεν πρέπει να εννοούμε μονάχα ένα άθροισμα εκδηλώσεων, συνήθως μουσικών μήτε τον εγκλωβισμό μας σε επετειακού και σχεδόν φολκλορικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, πολλές από τις οποίες αγγίζουν τα όρια του κιτς. Απεναντίας, θα πρέπει, απεμπολώντας το σύμπλεγμα του επαρχιωτισμού, να κινηθούμε προς διπλή κατεύθυνση: Αφενός να αναζητήσουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου και αφετέρου να εφαρμόσουμε μια πολιτική μετακλήσεων, που θα κινούνται σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Ακολουθώντας μια τέτοια πολιτιστική πολιτική θα υπάρξει ελπίδα υλοποίησης αρκετών από τις προτάσεις του φίλου Ηλία Κακαβά, ενός Καλαβρυτινού, που, αθόρυβα και διαχρονικά, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ολοκλήρωση, και όχι μόνο, της ιδέας για τη δημιουργία ενός χώρου, που θα τον χαρακτήριζα Μέγαρο Πολιτισμού Καλαβρύτων.

Κλείνοντας, θα ήθελα, να απευθυνθώ δημόσια στο Δήμαρχο, Γιώργο Λαζουρά, και μέσω αυτού στους Καλαβρυτινούς, κάνοντάς τους την πρόταση, όπως η αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου να ονομασθεί αίθουσα Γιώργη Γιαννέλου, προς τιμήν του ανθρώπου, που, για περισσότερα από πενήντα χρόνια, προσέφερε και προσφέρει στην πολιτιστική ζωή των Καλαβρύτων.

 


 


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.