Αναλυτικοί πίνακες με τα έργα του Δήμου Καλαβρύτων σε όλες τις Δ. Ενότητες

Προϋπολογισμός 2018 Δήμου Καλαβρύτων: Ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και με τήρηση των νόμων.

Οι Εισηγήσεις του Δημάρχου Καλαβρύτων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό, του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2018.


 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1

Μελέτη διάνοιξης περιμετρικής οδού Βάλτου

ΣΑΤΑ

15.000,00

2

Η/Μ μελέτη φωτισμού ανάδειξης κάστρου Καλαβρύτων

ΣΑΤΑ

10.000,00

3

Μελέτη αρδευτικού έργου ΤΚ Γουμένισσας καταθλιπτικού αγωγού και δεξαμενής Α’ Φάση

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

10.000,00

4

Αποτύπωση κτιρίων δημοτικών σχολείων

ΣΑΤΑ

8.000,00

5

Προκαταρκτική μελέτη ενοποίησης χώρων ΟΣΕ-ΚΤΕΛ

ΣΑΤΑ

5.500,00

6

Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 37

ΣΑΤΑ

5.500,00

8

Μελέτη αποτύπωσης δημοτικών κτιρίων και οικοπέδων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

690,03

ΣΥΝΟΛΟ

54.690,03

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

1

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ύδρευσης Λεχουρίου

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

1

Περιβαλλοντική μελέτη οριοθέτησης Κλειτόριου Ποταμού

ΣΑΤΑ

7.400,00

2

Βελτίωση οδού προς Ελατόφυτο Οδοποιίας

ΕΛΛΑΔΑ

8.118,00

3

Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Ελατόφυτου

ΣΑΤΑ

5.520,00

4

Μελέτη διάνοιξης οδού Κρινόφυτα-Άρμπουνα

ΣΑΤΑ

3.400,00

5

Προκαταρκτική μελέτη επέκτασης κοιμητηρίου Κλειτορίας

ΣΑΤΑ

5.000,00

6

Υδρογεωτεχνική μελέτη επέκτασης κοιμητηρίου Κλειτορίας

ΣΑΤΑ

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

34.438,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ

1

Υδραυλική Μελέτη ΕΕΛ Δάφνης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

3.100,00

2

Υδραυλική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δάφνης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

24.800,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

27.900,00

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ

1

Τοπογραφική μελέτη κοινοχρήστων χώρων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

15.000,00

2

Τοπογραφική μελέτη κοινοχρήστων χώρων ΓΠΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7.000,00

 Ψηφιοποίηση ορίων οικισμών

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

  24.800,00

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

172.828,03


 

Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

Καλάβρυτα

 

 

1

Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων

ΕΣΠΑ / ΕΠΕΡΑΑ

1.031.767,20

2

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καλαβρύτων

ΕΣΠΑ / ΕΠΕΡΑΑ

250.000,00

3

Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων

ΘΗΣΕΑΣ

711.841,12

4

Αποπεράτωση πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου Καλαβρύτων

ΘΗΣΕΑΣ

501.305,32

5

Περισυλλογή βρόχινων νερών και διαμόρφωση δρόμου στον οικισμό «Άγιος Κωνσταντίνος»

ΣΑΤΑ

12.500,00

6

Τεχνικές εργασίες στη διαδρομή από το μουσείο μέχρι τον Τόπο Θυσίας

ΣΑΤΑ 

7.200,00

7

Εσωτερική οδοποιία

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.500,00

8

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

ΣΑΤΑ

12.500,00

 

Άνω Βλασία

 

 

1

Αποκατάσταση οδικού δικτύου

ΣΑΤΑ

12.500,00

 

Άνω Λουσοί

 

 

1

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

12.500,00

 

Κέρτεζη

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ

7.200,00

2

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

3.241,00

 

Μάνεσι

 

 

1

Περιτοίχιση νεκροταφείου οικισμού Μπούμπουκα

ΣΑΤΑ

 

10.000,00

 

Προφήτης Ηλίας

 

 

1

Επισκευή υδρομάστευσης οικισμού Μουρικίου και συμπληρωματικών έργων

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

7.200,00

 

Ρωγοί

 

 

1

Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ

12.500,00

2

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ

12.500,00

3

Εσωτερική οδοποιία

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ

13.000,00

 

Σκεπαστό

 

 

1

Ανακατασκευή τμήματος πλατείας Σκεπαστού

ΣΑΤΑ

20.000,00

 

Φλάμπουρα

 

 

1

Αποπεράτωση υδρομάστευσης οικισμού Ορθολιθίου

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

5.000,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Περίφραξη υδρομαστεύσεων και δεξαμενών

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

15.000,00

2

Επισκευές υποδομών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

2.673.054,64

 

Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ

 

 

 

Αγράμπελα

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

 

ΣΑΤΑ

12.500,00

 

Αγρίδι

 

 

1

Κατασκευή τοιχίων στήριξης και ασφαλείας πλατείας

ΣΑΤΑ

7.864,10

 

Δεσινό

 

 

1

Έργο επείγουσας αποκατάστασης και στεγανοποίησης της δεξαμενής ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

2.000,00

 

Λιβάρτζι

 

 

1

Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

7.500,00

 

Καμενιάνοι

 

 

1

Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

12.500,00

2

Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης στέγης Δημοτικού Κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Καμενιάνων

 

ΣΑΤΑ

13.000,00

 

Πλάκα

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ

12.500,00

 

Σειρές

 

 

1

Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

12.800,00

2

Κατασκευή τοιχίου στη θέση Χρυσοπουλείκα Σειρών

ΣΑΤΑ

7.200,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Περίφραξη υδρομαστεύσεων και δεξαμενών

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ

97.864,10

 

Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Αγ. Νικόλαος

 

 

1

Επισκευή τοιχίου ΤΚ Αγ. Νικολάου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.567,00

 

Καστριά

 

 

1

Επισκευαστικές ανάγκες οδοποιίας

πόροι ΔΗΚΕΚ

12.500,00

 

Κλείτορας

 

 

1

Συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υπάρχοντος αποχετευτικού δικτύου

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

15.000,00

 

Λυκούρια

 

 

1

Επείγουσες εργασίες κατασκευής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Νοτιοανατολικής πλευράς Λυκούριας

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

24.600,00

 

 Φίλια

 

 

1

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φιλίων

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

7.200,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Κλειτορίας

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

30.000,00

2

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στη ΔΕ Κλειτορίας

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

24.600,00

3

Επισκευές υποδομών ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 

 

125.467,00

 

Δ.Ε. ΠΑÏΩΝ

 

 

 

Νάσια

 

 

1

Διάνοιξη δρόμων ΤΚ Νασίων και Σκοτάνης

ΣΑΤΑ

7.200,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Αρδευτικά Έργα ΔΕ Παίων – Β’ Φάση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

24.916,43

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΑΙΩΝ

 

32.116,43

 

ΣΥΝΟΛΟ Β - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

2.928.502,17

 

 

 

 


 

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ανά Δημοτική Ενότητα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

Καλάβρυτα

 

 

1

Ανάπλαση πεζοδρομίων

ΣΑΤΑ 18

55.000,00

2

Εργασίες συντήρησης τουριστικού και πολιτιστικού κέντρου

ΣΑΤΑ 18

25.000,00

 

Μικρός Ποντιάς

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ

8.500,00

 

Σκεπαστό

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ 18

7.500,00

 

Για το σύνολο των λοιπών οικισμών

 

 

1

Επισκευαστικές ανάγκες έργων οδοποιίας

ΣΑΤΑ 18

65.000,00

2

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Καλαβρύτων

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

40.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

201.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (πόροι ΣΑΤΑ 18)

 

152.500,00

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ

 

 

 

Αγράμπελα

 

 

1

Κατασκευή δημοτικού δρόμου προς υδρομάστευση Πλατάνου οικ. Πλατανίτσας ΤΚ Αγραμπέλων

ΣΑΤΑ 18

 

12.500,00

2

Τσιμεντόστρωση και ανακατασκευή δημοτικού δρόμου από διασταύρωση Αγίας Ελεούσας έως Βρυσούλες οικισμού Πλατανίτσας

 

ΣΑΤΑ 18

 

10.500,00

3

Εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης δημ. χώρου πέριξ της εκκλησίας Αγ. ΔημητρίουΑγραμπέλων

ΣΑΤΑ 18

 

12.000,00

 

Ψωφίδα

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία Τριποτάμων

ΣΑΤΑ 18

7.500,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ 18

25.000,00

2

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Αροανίας-Παΐων

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

30.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ

97.500,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ (πόροι ΣΑΤΑ 18)

 

67.500,00

 

Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Άνω Κλειτορία

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ 18

10.000,00

 

Κλειτορία

 

 

1

Διαμόρφωση κτιρίου Μαθητικής Εστίας για τη στέγαση Αστυνομικού Τμήματος

ΣΑΤΑ 18

20.000,00

 

Κρινόφυτα

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία

ΣΑΤΑ 18

13.000,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Κλειτορίας

ΣΑΤΑ 18

45.000,00

2

Περίφραξη υδρομαστεύσεων και δεξαμενών

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Δημοτικοί Πόροι)

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

98.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (πόροι ΣΑΤΑ 18)

 

88.000,00

 

Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ

 

 

 

Δάφνη

 

 

1

Διαμόρφωση χώρου για παιδική χαρά Τ.Κ. Δάφνης

ΣΑΤΑ 18

15.000,00

2.

Αποκατάσταση λειτουργικότητας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Δάφνης

 

ΣΑΤΑ 18

 

10.740,00

 

Για το σύνολο των οικισμών

 

 

1

Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Παΐων

ΣΑΤΑ 18

25.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ

50.740,00

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ (πόροι ΣΑΤΑ 18)

50.740,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ

 

447.240,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 18

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

 

ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

152.500,00

201.000,00

 

ΔΕ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

67.500,00

97.500,00

 

ΔΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

88.000,00

98.000,00

 

ΔΕ ΠΑΪΩΝ

50.740,00

50.740,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ 18

358.740,00

 


 

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

Λόγω έλλειψης πόρων, αυτές, θα ενταχθούν με αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του έτους 2018, αμέσως, όταν, χρηματοδοτηθεί ο ορεινός Δήμος Καλαβρύτων, με το ποσό 85.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με σχετικό πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών και ορεινών Δήμων που έχει ανακοινώσει το Ταμείο αυτό.


 

Β. Η εισήγηση του Δημάρχου για τον Προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου.

Ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, σας αποστέλλω, επισυναπτόμενα στο παρόν, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαβρύτων, οικονομικού έτους 2018 - στο οποίο έχει ενσωματωθεί και περιλαμβάνεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 – που συντάχθηκε, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, κατά τη συνεδρίαση της, της 29- 9-2017 (απόφαση Ο.Ε. 385/2017), ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το οποίο εξέδωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. 911/9-10-2017 γνώμη του, με την οποία, κρίνει ότι, το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού, έχει τηρήσει τις οδηγίες του νόμου και του υπουργείου (Κ.Υ.Α.) και είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 8389/27-9- 2017 έγγραφό μου, που έχω, ήδη, αποστείλει, προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με τις γενικές κατευθύνσεις του προϋπολογισμού του 2018 και το αυστηρά περιοριστικό πλαίσιο, εντός του οποίου αυτός συντάχθηκε.


 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαβρύτων.

Σας αποστέλλω, συνημμένα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου μας, του έτους 2018, το οποίο θα συζητήσουμε, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου, στη συνέχεια, αυτό, να ενσωματωθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε, ακολούθως, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να εκφράσει την αιτιολογημένη γνώμη του επ’ αυτού (του σχεδίου προϋπολογισμού), η οποία αποτελεί, αναγκαία, εκ του νόμου, προϋπόθεση, για την οριστική σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού, από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Το σχέδιο, αυτό, του προϋπολογισμού και με δεδομένα, ότι, τα έσοδα του Δήμου μας, συνεχώς, μειώνονται, τόσο λόγω, της περικοπής και της μείωσης των πόρων από την κυβέρνηση (διανύουμε, ήδη, το μήνα Οκτώβριο και από την «κουτσουρεμένη» ΣΑΤΑ, για ολόκληρο το 2017, των 358.740 ευρώ, μας έχουν καταβληθεί, ΜΟΝΟ, 59.790 ευρώ), όσο και λόγω, της καθυστέρησης και της αδυναμίας πληρωμής των οφειλών, από τους δημότες μας, έχει συνταχθεί με βάση τις εξής, βασικές, παραδοχές:

1. Καλύπτονται, πλήρως, όλες οι δαπάνες για μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ., των εργαζομένων μας.

2. Καλύπτονται, όλες, οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου μας, καύσιμα, αναλώσιμα, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις, επισκευές οχημάτων κ.λπ.

3. Καλύπτονται, οι δαπάνες για ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό, αποχέτευση, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων και δρόμων, προμήθειες οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος, υδραυλικών υλικών, λαμπτήρων κ.λπ.

4. Καλύπτονται, με μεγάλες, οριζόντιες εντάξεις και χρηματοδοτήσεις, έργα, για βελτιώσεις συνθηκών ύδρευσης και επισκευαστικές εργασίες δημοτικών δρόμων και οδοποιία, ανά δημοτική ενότητα (π.χ. επισκευαστικές ανάγκες οδοποιίας 1) Δ.Ε. Καλαβρύτων, 2) Κλειτορίας, 3) Αροανίας και 4) Παΐων).

5. Τέλος, δεδομένου ότι, εφέτος, δεν εκτελέσθηκε, πλήρως ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, αφενός, λόγω έλλειψης και μη καταβολής των θεσμοθετημένων πόρων (όπως προανέφερα, της ΣΑΤΑ) και αφετέρου, λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη και ολοκλήρωση των διαγωνισμών, για τα έργα (αφού, πλέον, με το νέο νόμο 4412/2016, για έργα άνω των 7.200€, απαιτείται να διεξαχθεί η χρονοβόρα διαδικασία, της σύνταξης μελέτης και του διαγωνισμού), όλα τα έργα, που είχαμε εντάξει στον φετινό (του 2017) προϋπολογισμό και δεν εκτελέστηκαν, επανεντάσσονται και στο νέο προϋπολογισμό, του 2018, αφού, αυτά, αποτελούν και προτάσεις και αιτήματα των τοπικών μας κοινοτήτων. Αυτά τα έργα, με μικρές προσθήκες ή τροποποιήσεις, αποτελούν και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, του Δήμου μας.

6. Στο νέο προϋπολογισμό, παραμένουν και όλα τα, ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΕ 055 κ.ά.), έργα, για τα οποία, υπάρχει, εξασφαλισμένη πίστωση, όπως, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, το Πολύκεντρο, το Διοικητήριο, αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες κ.λπ.

7. Και τέλος, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, των πλατειών στα Καλάβρυτα και στην Κλειτορία, για τα οποία, έχουμε υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και αναμένεται η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, μόλις ενταχθούν, θα καταχωρηθούν, και στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, είτε, κατά την ψήφισή του από το Συμβούλιο, είτε με τροποποίηση.

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Λαζουράς


 

Γ. Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που κρίνει τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και σύμφωνο με τους νόμους.

Επισυνάπτεται η Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Καλαβρύτων.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, απέστειλε, προς όλους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων, τις παρακάτω εισηγήσεις του για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καλαβρύτων, έτους 2018, που θα συζητηθούν στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στο οποίο προεδρεύει Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και βρέθηκε ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και ότι έχει τηρήσει τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) και του νόμου.

Α. Η εισήγηση του Δημάρχου, για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2018.

1. Πρώτιστη και βασική αρχή, για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος των έργων, που πρέπει να εκτελεσθούν, είναι, η ύπαρξη ή η εξασφάλιση της δαπάνης των έργων αυτών, από τα έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου (άρθρο 208 παρ. 1 ΚΔΚ).

2. Δεύτερη αρχή, για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, είναι, τα έργα, για τα οποία υπάρχουν ή έχουμε τις δαπάνες τους, τις πιστώσεις τους για να γίνουν, να ιεραρχούνται αυστηρά και να αξιολογούνται, ανάλογα και με βάση, τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών ή και με τα εισφερόμενα έσοδα (άρθρο 208 παρ. 2 ΚΔΚ), καθώς και με τη διαπιστωμένη, αντικειμενική και ευρύτερη κοινωνική αναγκαιότητα και αποδοτικότητα των προτεινόμενων έργων (να εξυπηρετούν και να επωφελείται, δηλαδή, από τα αναγκαία και επείγοντα έργα, το σύνολο ή όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων μας και όχι ένας ή ορισμένοι, μόνο, κάτοικοι), δεδομένου ότι, αιτήματα, έργα και ανάγκες, που έχουν οικονομικό κόστος και δεν είναι επείγοντα, δε μπορούν να ικανοποιηθούν, στην παρούσα χρονική και οικονομική συγκυρία.

3. Με δεδομένα, την τεράστια μείωση, τον πρωτοφανή περιορισμό και τις δραστικές περικοπές των πόρων, που διαθέτει το Κράτος προς τους Δήμους (70% και πλέον, μείωση και κάτω, σε σχέση με τους πόρους που διέθετε, μέχρι το έτος 2009), ως αποτέλεσμα και εξαιτίας της παρατεταμένης, όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχιζόμενης, οικονομικής κρίσης και κρίσης χρέους, που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, τα μοναδικά, υπολογίσιμα, έσοδα, με τα οποία, μπορούμε να καλύψουμε τις δαπάνες έργων του τεχνικού προγράμματος, που προτείνουν, οι τοπικές μας κοινότητες, είναι, η «κουτσουρεμένη και πετσοκομμένη», πρώην, λεγόμενη, ΣΑΤΑ ή οι, ήδη, λεγόμενοι, Kεντρικοί Aυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών ή μικρών αναπτυξιακών έργων των δήμων (κωδικός προϋπολογισμού ΚΑ:1311), που ανέρχονται, κατ’ έτος, για ολόκληρο τον νέο, ενιαίο, Δήμο Καλαβρύτων, σε μόλις 358.740 ευρώ (εκεί που, μέχρι το 2009, και για τους τέσσερις, πρώην, δήμους, που συνενωθήκαμε, αυτός, ο πόρος, η ΣΑΤΑ, έφθανε, τα 3.500.000 €, περίπου) και τα οποία, μας καταβάλλονται, με μεγάλη καθυστέρηση και όχι τακτικά, ανά μήνα, (29.895 € Χ 12 μήνες), όπως ορίζει ο νόμος.

Να επισημάνω ότι, τώρα, διανύουμε το Νοέμβριο και σε λίγες ημέρες εισερχόμαστε στο Δεκέμβριο και μας έχει, καταβληθεί, ο παραπάνω πόρος, μόνο, μέχρι τον Ιούνιο, για έξι (6) μήνες.

Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, ότι πολλοί δήμοι, αδυνατούν να συντάξουν τεχνικό πρόγραμμα και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και άλλοι δήμοι, όπως διαβάζουμε στην ειδησεογραφία, περιέρχονται σε κατάσταση χρεοκοπίας και υπάγονται στους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις του Οικονομικού Παρατηρητηρίου.

4. Τα υπόλοιπα έσοδά μας, είναι:

4.1. Τα ανταποδοτικά τέλη (τέλη ύδρευσης, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης κλπ) – που τα διατηρούμε, χωρίς αναπροσαρμογή και αύξησή τους, «παγωμένα», για πέμπτη, συνεχή, χρονιά, στα επίπεδα του 2012 – τα οποία, από το νόμο, κατευθύνονται και διατίθενται, για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία, μόνο, των υπηρεσιών, για τις οποίες εισπράττονται (την ύδρευση, την καθαριότητα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουμε, την άρδευση κλπ) και τα οποία και αυτά μειώνονται και μένουν ανείσπρακτα ή καθυστερείται η πληρωμή τους, αφού, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι δημότες και οι φορολογούμενοί μας, κάτοικοι των τοπικών μας κοινοτήτων, δυσκολεύονται, καθυστερούν και αδυνατούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους, από τα τέλη αυτά, προς το Δήμο μας, με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται οι βεβαιωμένες οφειλές και να αναγκαστούμε να προβούμε σε δικαστικά, αναγκαστικά μέτρα, για την είσπραξή τους, διαδικασίες χρονοβόρες και με αμφίβολα αποτελέσματα.

4.2. Οι επιχορηγήσεις (από το Κράτος, την Περιφέρεια ή άλλους φορείς), για συγκεκριμένα, σαφώς προσδιορισμένα και ειδικευμένα έργα και δράσεις, τις οποίες, ο Δήμος μας, συνεχώς, ζητά και απαιτεί, από το Κράτος, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή άλλους φορείς και αναφέρονται, είτε, στην ένταξη έργων μας, στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ ή Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, οι αστικές αναπλάσεις, το αρδευτικό Παΐων, κ.ά.) ή σε Εθνικά Προγράμματα, ΘΗΣΕΑΣ, ΠΔΕ (όπως είναι το νέο Δημαρχείο Καλαβρύτων ή το Πολύκεντρο Πολιτιστικό Κέντρο ή η γέφυρα στα Τριπόταμα), είτε, στη χρηματοδότησή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση ζημιών, που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ή για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, είτε, στη χρηματοδότησή μας για δράσεις πυροπροστασίας (μόνο, 88.400 ευρώ, το χρόνο, όταν, το 2009, χορηγούνταν, συνολικά, στους τέσσερις πρώην Δήμους, 500.000 ευρώ, περίπου).

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι, οι επιχορηγήσεις αυτές (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, ΘΗΣΕΑΣ, Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055, Π.Δ.Ε.) δεν έχουν τακτικό, κατ’ έτος, χαρακτήρα, αφορούν και διατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, στα έργα, για τα οποία ζητήθηκαν, εξαρτώνται από τη βούληση των διατακτών αυτών των επιχορηγήσεων (Υπουργός Εσωτερικών, Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) και, το κυριότερο, δε μπορούν, να διατεθούν, για άλλα έργα, (εκτός από αυτά, για τα οποία χορηγήθηκαν), όπως είναι, αυτά, που προτείνουν, για το τεχνικό τους πρόγραμμα, οι τοπικές μας κοινότητες.

4.3. Λοιπά μικροέσοδα (μισθώματα, τέλη από τα τρία εμποροπανηγύρια, διαμονής παρεπιδημοτών, κλπ), τα οποία, καλύπτουν δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας.

5. Άλλα, έσοδα ή πόροι, στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, δυστυχώς, δεν υπάρχουν.

6. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι, με έσοδα για τη χρηματοδότηση του Τεχνικού Προγράμματος, μόνο 358.740 ευρώ (πρώην ΣΑΤΑ, ήδη ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών), δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν οι κατάλογοι των έργων, που προτείνουν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των τοπικών μας κοινοτήτων (παρότι, τους είχα, γνωρίσει, με το, υπ’ αριθμ. πρωτ. 7865/15-9-2017, έγγραφό μου, να προτείνουν τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα, με αυστηρή ιεράρχηση), αφού, για να γίνει αυτό, απαιτείται, από μια, πρόχειρη, εκτίμηση, να διαθέτουμε δεκαπλάσια έσοδα, 3.500.000 ευρώ, περίπου, τα οποία ασφαλώς και δεν υπάρχουν.

7. Μέσα σε αυτό, το αυστηρό, στενό και περιοριστικό οικονομικό πλαίσιο, με αυτές, τις περιορισμένες δυνατότητες και αυτούς τους γλίσχρους και απομειωμένους πόρους που διαθέτει το Κράτος στους δήμους και στο Δήμο μας (ουσιαστικά, μόνο, τη ΣΑΤΑ, 358.740 €), είναι προφανές, ότι δεν μπορεί να συνταχθεί ένα φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα, όπως αυτό, που θα επιθυμούσαμε, να κάνουμε και να ικανοποιηθούν οι κατάλογοι των προτάσεων των Προέδρων και Εκπροσώπων των τοπικών μας κοινοτήτων.

Αναγκαζόμαστε λοιπόν, από τα πράγματα και το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, να συντάξουμε, ένα τεχνικό πρόγραμμα, που να καλύπτει πλήρως και επαρκώς, τις βασικές ανάγκες και τις ανάγκες της καθημερινότητας των δημοτών μας (ύδρευση, άρδευση, καθαρισμοί δρόμων, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμός, εσωτερική οδοποιία, στήριξη συλλόγων, στήριξη νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου κ.α.) και σ’ αυτό αποσκοπούν, οι οριζόντιες δράσεις εργασιών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που προβλέπονται, συνολικά, ανά δημοτική ενότητα (και όχι ανά τοπική κοινότητα).

Μάλιστα, αυτή τη λειτουργία και αυτή τη δομή (οριζόντιες δράσεις, ανά δημοτική ενότητα), την εφαρμόζουμε, ήδη, από το έτος 2015, με πολύ ικανοποιητικά, άριστα θα έλεγα, αποτελέσματα, αφού οι κατά τόπους Αντιδήμαρχοι, σε συνεννόηση με τους προέδρους και εκπροσώπους, εντάσσουν, σ’ αυτές, τις οριζόντιες δράσεις, αιτήματα και ανάγκες, των επιμέρους κοινοτήτων.

8. Έτσι, καλύπτονται, με μεγάλες, οριζόντιες εντάξεις και χρηματοδοτήσεις, έργα, για βελτιώσεις συνθηκών ύδρευσης και επισκευαστικές εργασίες δημοτικών δρόμων και οδοποιΐα, ανά δημοτική ενότητα (π.χ. επισκευαστικές ανάγκες οδοποιΐας 1) Δ.Ε. Καλαβρύτων, 2) Κλειτορίας, 3) Αροανίας και 4) Παΐων).

9. Δεδομένου, δέ, ότι, εφέτος, δεν εκτελέσθηκε, πλήρως ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, αφενός, λόγω έλλειψης και μη καταβολής των θεσμοθετημένων πόρων (όπως προανέφερα, της ΣΑΤΑ) και αφετέρου, λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη και ολοκλήρωση των διαγωνισμών, για τα έργα (αφού, πλέον, με το νέο νόμο 4412/2016, για έργα άνω των 7.200€, απαιτείται να διεξαχθεί η χρονοβόρα διαδικασία, της σύνταξης μελέτης και του διαγωνισμού), όλα τα έργα, μελέτες και εργασίες, υπηρεσίες, που είχαμε εντάξει στον φετινό (του 2017) προϋπολογισμό και δεν εκτελέστηκαν, επανεντάσσονται και στο νέο προϋπολογισμό, του 2018, αφού, αυτά, αποτελούν και προτάσεις και αιτήματα των τοπικών μας κοινοτήτων. Αυτά τα έργα, με μικρές προσθήκες ή τροποποιήσεις, αποτελούν, ουσιαστικά, και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, του Δήμου μας. Εξυπακούεται ότι, εάν, κάποια από τα έργα αυτά, εκτελέσθηκαν και πληρώθηκαν, μέσα στο 2017, διατηρείται η πίστωσή τους και μεταφέρεται σε άλλο έργο, άλλης κοινότητας, στην ίδια Δημοτική Ενότητα (π.χ. η περίπτωση των εργασιών εσωτερικής οδοποιίας Κρινοφύτων και Πλάκας, που εκτελέσθηκαν, ήδη). Αυτές οι αλλαγές, μπορούν να γίνουν και στην πρώτη, υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2018, που γίνεται, υποχρεωτικά από το νόμο, κατ’ έτος, στις αρχές του νέου έτους.

10. Στο νέο, προτεινόμενο, Τεχνικό Πρόγραμμα 2018, παραμένουν και όλα τα, ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 κ.ά.), έργα, για τα οποία, υπάρχει, εξασφαλισμένη πίστωση, όπως, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, το Πολύκεντρο, το Διοικητήριο, αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες κ.λπ.

11. Τονίζω σ’ αυτό το σημείο, ότι τα έργα 1) του νέου Δημαρχείου και 2) του Πολύκεντρου Πολιτιστικού Κέντρου, τα οποία είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, από το 2009 και, λόγω της οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα αυτό είχε διακοπεί, επανενεργοποιήθηκαν και εκτελούνται και ολοκληρώνονται, ήδη, με επανέναρξη και παράταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ που έδωσαν οι υπουργοί Πάνος Σκουρλέτης και Γιάννης Μπαλάφας.

Επίσης, πρέπει ν’ αναφερθούν και οι επιχορηγήσεις του Δήμου Καλαβρύτων από τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη για τα αντιπλημμυρικά στο χείμαρρο Μέλαινας Πλανητέρου (40.000,00 €) και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάστρου – Παλιοπήγαδου Καλαβρύτων (120.000,00 €).

12. Επισημαίνεται, ότι, έργα, για τα οποία, έχουμε υποβάλει προτάσεις και αιτήματα χρηματοδότησής τους, στα υπουργεία ή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (αναπλάσεις πλατειών κλπ) και αναμένεται η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, εφόσον αυτές οι προτάσεις μας γίνουν δεκτές και ενταχθούν, θα καταχωρηθούν, και στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, είτε, με τροποποίηση – αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου μας και θα ενισχύσουν το Τεχνικό μας Πρόγραμμα.

13. Γίνεται γνωστό, επίσης, ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2018, προβλέπουμε και έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, για την πλήρη, επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου μας και την παροχή γρήγορων και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους δημότες μας (καύσιμα, κόστος ενέργειας – ηλεκτροφωτισμού, συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων, συντηρήσεις κτιρίων, γραφική ύλη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθαριότητα δεξαμενών, κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων, η πάγια προκαταβολή στους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών μας κοινοτήτων και πολλές άλλες όπως φαίνονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού).

14. Όσον αφορά, στον προγραμματισμό μελετών, στο νέο τεχνικό πρόγραμμα, λόγω έλλειψης πόρων, αυτές θα προγραμματισθούν και θα ενταχθούν, με αναμόρφωσή του, στις αρχές του επόμενου έτους, αμέσως μόλις, χρηματοδοτηθούμε, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με το ποσό των 85.000 ευρώ, για τη σύνταξη και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών και ορεινών δήμων, του Ταμείου αυτού (ΤΠ & Δ).

15. Τέλος, επισημαίνεται, ότι, λόγω του ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018, έχει ελεγχθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έχει εκφράσει τη θετική γνώμη του, οι όποιες, τυχόν, περιορισμένες αλλαγές και τροποποιήσεις προταθούν στο προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτές, θα ενταχθούν, στην πρώτη, υποχρεωτική τροποποίηση – αναμόρφωση αυτού και του προϋπολογισμού, που γίνεται, κάθε χρόνο, στις αρχές του νέου έτους.

16. Ενόψει όλων των ανωτέρω και όσων θ’ αναφερθούν, συμπληρωματικά, προς αυτά, κατά τη συζήτηση, προτείνω την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος (και του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας) του Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2018.

17. Επισυνάπτεται το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, έτους 2018, του Δήμου μας, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, που έλαβε υπόψη της, τις παραπάνω, περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας και τις προτάσεις των τοπικών μας κοινοτήτων.

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Λαζουράς

 


 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.