Ο Νίκος Σφαραγγούλιας είναι μια ευρύτερα γνωστή προσωπικότητα στην επαρχία μας που δραστηριοποιείται πολλές δεκαετίες, τόσο στα κοινά, όσο και στον τομέα του τουρισμού στην πόλη των Καλαβρύτων.