Στην τροχιά των μετά Χριστόν προφητών ανήκουν οι αιτιάσεις περί λανθασμένου συναγερμού των τοπικών αρχών ,Πυροσβεστικής και Αστυνομίας, για πιθανή πτώση αεροπλάνου στον Χελμό.

Κυρία, κύριοι, με την παρούσα επιστολή μου επιθυμώ να διαχωρίσω την θέση μου και να αποστασιοποιηθώ από τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου μας με τον οποίο διαφωνώ κάθετα.

Ειδικότερα:Θυμίζω, σε όσους από εσάς υπήρξατε