Με μια καλαίσθητη πρόσκληση που προσεγγίζει με σεβασμό το μελλούμενο γεγονός, ο σύλλογος Λειβαρζινών Αθήνας ‘’Η Αγία Τριάς’’ καλεί στα εγκαίνια του κέντρου λαογραφίας και Λειβαρζινής παράδοσης, που