Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που ενδιαφέρει όλους όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα στην περιοχή του δήμου Καλαβρύτων.

Σε επιστολή της δημοτικής παράταξης ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  προτείνονται τέσσερα σημεία για  παρεμβάσεις στην Επαρχιακή οδό Πούντας -Καλαβρύτων, προκειμένου να μην καταναλωθούν ακόμα 4,3 εκ.