Με χαρά, φιλαλληλία και πνεύμα αγάπης, επραγματοποιήθη την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, η κοπή της Βασιλόπιττας του έτους -2018- , των ενεργών και συνειδητοποιημένων μελών των

Σέ όλίγες ήμέρες ήχούν χαρμόσυνα οί καμπάνες, γιά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου Χριστού, κι’ άνοίγουν περίλαμπροι οί γαλαξίες τού 0ύρανού, γιά νά φέρουν στήν πλάση τό μήνυμ