Μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Λυκούριας στις 23/02/2018 και ώρα 21:30 στην αίθουσα Θανάση Σβίγγου, έχοντας πλήρη απαρτία.