Σας καλούμε να επισκευθείτε τα χωριά μας και να απολαύσετε το πλούσιο πρόγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.