Το υπουργικό συμβούλιο και όχι ένας αναλώσιμος υπουργός, ήταν αυτό που έδωσε την έγκρισή του για την πρόταση που αφορά το νέο σύστημα διορισμών, αλλά και προσωρινών ολιγόμηνων συμβάσεων των εκπαιδε