Σκοπός, ειδικά των τοπικών  ενημερωτικών ιστοσελίδων, εκτός από την απλή καταγραφή της επικαιρότητας είναι  η ψηλάφηση των τεκταινομένων αλλά και η ανάδειξη δικών μας ανθρώπων με μεράκι.