Οι χειριστές των εκχιονιστικών έκαναν αρκετά καλή δουλειά με αποτέλεσμα ο δρόμος Πούντας - Καλαβρύτων να έχει μείνει πλέον πολύ καθαρός, σε όλα τα σημεία του, από την περιοχή το μπαλκόνι του κράσσ

Δεν γνωρίζουμε με τι εργαλείο και από ποιον μετριέται η τουριστική πληρότητα και το μέγεθος αυτής σε κάθε τόπο.