Την Παρασκευή 20 Απριλίου η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00, συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ενημέρωσης για, την έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, την 17-4-2018 και το κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ στις 18 και 19-4-2018 και συζήτησης για το σχέδιο νόμου για την αλλαγή του Καλλικράτη και υποβολής προτάσεων, στη σχετική διαβούλευση.

2. Περί διοργάνωσης και καθιέρωσης πραγματοποίησης ετήσιου αναπτυξιακού συνεδρίου για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την προοπτική του Δήμου Καλαβρύτων και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων αλλά και προβλημάτων της περιοχής μας. Σχετική και η από 26-3-2018 πρόταση της εταιρείας συμβούλων DATA RC.

3. Περί αποδοχής και διάθεσης της χρηματοδότησης ποσού 270.300,00 ευρώ, που αποδόθηκε και κατανεμήθηκε στον ορεινό Δήμο μας, με την υπ’ αριθμόν 6291/20-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, προερχόμενη από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΚΑΠ των Δήμων» και με την υπ’ αριθμ. 8299/2018 χρηματική εντολή του.

4. Περί τροποποίησης –αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και, αντίστοιχα, του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2018.

5. Περί αποδοχής του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης ποσού 211.000,00 €, με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος Καλαβρύτων, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7244/13-3-2018 Απόφαση-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου.

6. Περί υποβολής προτάσεως για την «Ανάπλαση της πλατείας της Κλειτορίας», στην υπ’ αριθμό πρωτ. 717/6-3-2018 πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονας προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μία Οικονομία φιλική στοπεριβάλλον» και τίτλο «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας».

7. Περί αποδοχής της ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ5010530 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με την Α.Π.:610/22-2-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

8. Περί της με Α.Π. 41724/30-3-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ΔΡΑΣΗ του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Π.&.Δ. και υποβολής των αντίστοιχων προτάσεων του Δήμου Καλαβρύτων.

9. Περί κρίσεως των ακινήτων: 1) της Χαραλαμπίας Μαλλή του Ευαγγέλου και 2) των συγκυρίων, Νικολάου Τσιάλτα του Γεωργίου και Κων/νου Τσιάλτα του Νικολάου, ευρισκομένων στη θέση «Μισοράχια ή Φτεριά» της τοπικής κοινότητας Δάφνης, ως των μοναδικών κατάλληλων για την τοποθέτηση των, υπό κατασκευή, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δάφνης και περί της απ’ ευθείας αγοράς αυτών.

10. Περί έγκρισης των Απολογισμών οικον. έτους 2017 της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος [ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ] που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με τίτλο [ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ] στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας κοινωνικής σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας, με επικεφαλής εταίρο/ δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

12. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κούτελης, για παραδοσιακό καφενείο, αναψυκτήριο, ψησταριά, μετά, την οικειοθελή αποχώρηση του μέχρι πρότινος μισθωτή του Αθανασίου Νικ. Σφαραγκούλια και τη λύση της σχετικής συμβάσεως (Σχετικά: α) Η από 20-3-2018 αίτηση του Αθανασίου Νικ. Σφαραγκούλια και β) το από 5-4-2018 αίτημα του εκπροσώπου της Τ.Κ. Κούτελης.

13. Περί των από 23-03-2018 αιτημάτων του Σ.Ο.Χ.Α.Κ. (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), για επιχορήγησή του από το Δήμο και για αθλοθέτηση αναμνηστικών πλακετών για την υλοποίηση της εκδήλωσης του 38ου Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού, στις 12 και 13 Μαΐου 2018.

14. Περί της από 13-03-2018 αίτησης της Αγγελικής Κανελλοπούλου του Δημοσθένη, για οικονομική ενίσχυσή της από το Δήμο, λόγω καταστροφής από πρόσφατη πυρκαγιά της οικίας της στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καλαβρύτων.

15. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Τ.Κ. Καμενιάνων» Δήμου Καλαβρύτων».

16. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Κλειτορίας».

17. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωγιτικού πετρελαίου, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαβρύτων, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ μειοδοτικό διαγωνισμό και έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6/15-3-2018 μελέτης».

18. Περί ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης του Δήμου με την COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε., δημοτικού ακινήτου 500 τ.μ., για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (5267 ΣΤΡΕΖΟΒΑ_χ) στη θέση «Αι Μάμας», της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

19. Περί του από 26-2-2018 εγγράφου αιτήματος του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για προσφορά από το Δήμο ενός Η/Υ για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

20. Περί καταβολής της πρϋπολογισθείσας ετήσιας συμμετοχής, του τρέχοντος έτους 2018, του Δήμου Καλαβρύτων, στους φορείς που συμμετέχει: α) στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Π.Ε. Αχαΐας, ύψους 3.000,00 €, β) στο Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ), ύψους 4.000,00€, γ) στο Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ), ύψους 600,00 €, δ) στο Δίκτυο των Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, ύψους 1.000,00 € και ε) στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ύψους 1.500,00 € (Κ.Α. 10-7518 του προϋπολογισμού του δήμου, οικ. έτους 2018).

21. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του, στην τακτική γενική συνέλευση έτους 2018, του Δικτύου πόλεων με Λίμνες, του οποίου ο Δήμος Καλαβρύτων είναι μέλος.

22. Περί διαγραφής οφειλής, συνολικού ποσού 242,00 €, για δημοτικά τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ. Λιβαρτζίου της Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων, της αιτούσης και υποχρέου με κωδικό 15434 Τενεκεντζή Κλεοπάτρας του Ιρφάν.