ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Εγκρίθηκε μία θέση πτυχιούχου γυμναστή αλλά θα πληρώνουν οι αθλούμενοι.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 4478 Β’/09-10-2018), έγινε δεκτό το αίτημα του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων (Κ.Π.Ν.Α.) και του Δήμου Καλαβρύτων και κατανεμήθηκε μία θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, στο Κέντρο Παιδιού Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων, με σκοπό την στελέχωσή του, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), την περίοδο 2018-2019. 

Στην ίδια απόφαση  και στην παράγραφο 22 ορίζεται ότι: 

''Το γεγονός ότι με την παρούσα, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών, αυτή θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.''

Αν δηλαδή δεν υπάρχουν χορηγίες θα πληρώνουν οι αθλούμενοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε επίσης...