Αρχαιρεσίες της Ένωσης Κρινοφυτινών "Οι Άγιοι Θεόδωροι"

Η Ένωσις Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», επραγματοποίησεν την 31ην Ετήσιαν Τακτικήν Γενικήν Απολογιστικήν και ΈΚΛΟΓΙΚΗΝ Συνέλευσιν της, του έτους -2016- , την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 , μαζί με την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2017- , στην Αθήνα, στα γραφεία της Παγκαλαβρυτινής Ένώσεως, στην Λ. Πατησίων 121.

 

Από ομονοίας τα μεγάλα και τα μικρά έργα. Και πράγματι η ομόνοια είναι δημιουργική κοινωνική δύναμις, η οποία οδηγεί τα μέλη μιας οικογένειας, μίας πολιτείας, ενός Δήμου, ενός συλλόγου, τους αξιωματούχους των διακυβερνήσεων κάθε λαού και γενικώς οιουδήποτε κοινωνικού συνόλου-φορέα, στην επιτέλεση έργων. Είναι παράγων ο οποίος ενώνει τις επιμέρους δυνάμεις προς κοινούς σκοπούς.

Έτσι και τα ενεργά και συνειδητοποιημένα μέλη των αποδήμων Κρινοφυτινών Αθήνας, της Ένώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», με πνεύμα αγάπης και φιλαλληλίας, συνήλθαν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2015, στην Αθήνα, στα γραφεία της Παγκαλαβρυτινής Ένώσεως, στην Λ. Πατησίων 121 και επραγματοποίησαν την 31ην Ετήσιαν Τακτική Γενικήν Απολογιστικήν και ΈΚΛΟΓΙΚΗΝ Συνέλευσιν των, του έτους -2016- και συγχρόνως έκοψαν, με πολύ χαρά και την πρωτοχρονιάτικη πίττα, του έτους 2017. Το τυχερό φλουρί αντιπροσώπευε μία ωραία εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό και έτυχεν στον Αθανάσιο Γεωργίου και Μαρίας Κουφό. Στον τυχερό Αθανάσιο ευχήθησαν όλοι να είναι πάντα καλότυχος, με υγεία και οικογενειακή ευτυχία και τον εχειροκρότησαν όλοι από καρδιάς.

Στην συνέχεια Επραγματοποιήθη η λογοδοσία του Δ/Σ, με τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του έτους 2016 και τον προϋπολογισμό του 2017 και τέλος εψηφίσθησαν όλα θετικώς και ομοφώνως. Οι εργασίες έγιναν σε κλίμα φιλικό. Τις εισηγήσεις των θεμάτων ημερήσιας διάταξης επραγματοποίησε ο απερχόμενος Πρόεδρος Κώστας Κατσιάρης.

Έγινε διαλογική συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις με πολλούς προβληματισμούς, διά την μη μαζική συμμετοχή των συγχωριανών Κρινοφυτινών. Κατέληξαν όλοι ό,τι η Ένωσις πρέπει να προχωρήσει και να προσπαθήσουμε να κρατηθή ενεργός, με καλοπιστία και καλύτερη προσέγγιση των συγχωριανών με στόχο την ενότητα και προσφορά.

Η Ένωσις έχει πολλές δυνατότητες, αρκεί να βρεθούμε οι πολλοί στο ίδιο βάθρο, όπως οι Παγκραταίοι, οι Σκοταναίοι, οι Λυκουραίοι και πολλοί άλλοι. Μέχρι τώρα δεν δείχνουμε την ίδια διάθεσιν όλοι, για ενότητα και κοινή δράση.

Κρατάμε ηρωικά εμείς οι ολίγοι κόντρα στην αδιαφορία των πολλών…» Όπως είπε και μας εχαρακτήρισεν ο Θανάσης Γ. Κουφός……ήρωες».

Αφού επεραιώθησαν οι απολογιστικές εργασίες και εψηφίσθησαν ομόφωνα, επροχώρησαν οι εργασίες αμέσως στην διαδικασία εκλογών υλοποιώντας την Καταστατική υποχρέωσιν, περί Γενικών Συνελεύσεων και Εκλογών, δια την ανάδειξιν νέων μελών στα Διοικητικά όργανα Διοικήσεως της Ένώσεως, θητείας -2017-2020-.

Όταν ολοκληρώθη η ψηφοφορία, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή επροέβη στην καταμέτρησιν των σταυρών προτιμήσεως, για κάθε υποψήφιο εις το κάθε αντίστοιχο όργανο διοικήσεως της Ένώσεως και οι τακτικοί εκλεγέντες συνήλθαν αμέσως, την ίδια ημέραν, στις 5 Μαρτίου 2017, σε τακτική συνεδρίασιν και εσυγκροτήθησαν σε σώμα, ως εξής: Τακτικά μέλη δια το Διοικητικό Συμβούλιον Εξελέγησαν: 1) Κων/νος Αλ. Κατσιάρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 2) Δημήτριος Κων/νου Ντακόλιας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 3) Αθανάσιος Γεωργίου και Μαρίας Κουφός, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 4) Δημήτριος Φωτίου Κοκκότης, ΤΑΜΙΑΣ, 5) Χατζηδημητρίου-Ζουμή Αικατερίνη, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ, 6) Σοφία Κων/νου Τσενέκου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και 7) Αθανάσιος Χρήστου Καραχάλιος, ΕΦΟΡΟΣ.

Τακτικά μέλη της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής Εξελέγησαν:

Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος Κων/νου , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ , Καραμάνος Ηλίας , ΜΕΛΟΣ.

Τακτικοί Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ» εξελέγησαν οι: Κων-νος Αλ. Κατσιάρης, Ηλίας Αθ. Κουφός, και Αλέξανδρος Κων/νου Κατσιάρης και για την εκπροσώπησιν στο Δ/Σ της Ομοσπονδίας, εψηφίσθη ο Κων/νος Κατσιάρης.

Οι ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ διαδικασίες έγιναν σε κλίμα φιλικό με πολλά αστεία και πειράγματα. Ο Επανεκλεγείς Πρόεδρος, Κώστας Κατσιάρης, ευχαρίστησε τους συμβούλους και υπεσχέθη και σ’ αυτή την νέα περίοδο, θα υπηρετήσει την Ένωσιν με απόλυτο σεβασμό σε κάθε φωνή Κρινοφυτινή και ολοκληρώνοντας την ομιλία του, είπε ΔΕΝ θα υποδυθώ τον κάτοχο της απόλυτης αλήθειας, ούτε θα ισχυρισθώ ό,τι έχω τα αλάθητα. Θέλω και Θέλουμε όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη στο Δ/Σ μία ισχυρή Ένωσιν Κρινοφυτινών, σ’ ένα πεδίο δημιουργικής σύνθεσης ιδεών και πράξεων. Όχι στο μαρασμό από εμάς όπου επί δεκαέξι συνεχή χρόνια αγωνιζόμεθα και δεν κλονιζόμεθα, κρατώντας την, ΖΩΝΤΑΝΗ και δημιουργική, καταλήγοντας με το παράγγελμα του Δημόκριτου: ’Έν τή ‘Ενώσει ‘η ’Ισχύς».

Τέλος, έληξαν με φιλικό τρόπο, οι εργασίες της 31ης Γ-Σ των Αποδήμων Κρινοφυτινών, στις 5 Μαρτίου 2017, μεσημέρι, με τις εγκάρδιες ευχές στους νεοεκλεγέντας, δια καλόν ταξείδι στην νέα εκλογική τους περίοδο -2017-2020.

 

Αθήναι 05-03-2017

Ο Γράφων, δια το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο -2017-2020-

Ο Επανεκλεγείς Πρόεδρος, Κώστας Κατσιάρης.