Ρεβεγιόν στην θαλπωρή του Δημαρχείου Καλαβρύτων για τους 27 δημοτικούς συμβούλους

Δεν ακολουθήθηκε η λαική παροιμία ''των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν'' και τώρα, το δημοτικό συμβούλιο Καλαβρύτων, θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, κατειπειγόντως μεν εκ των υστέρων δε, την εξαίρεση του Δήμου μας από από την αναβάθμιση της κλιματικής ζώνης. Το έκτακτο Δ.Σ, που ζητήθηκε από τον κ. Κατσικόπουλο, ορίστηκε για την παραμονή των Χριστουγέννων, προκειμένου να βολευτούν και οι ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ στην ορεινή επαρχία Καλαβρύτων δημοτικοί σύμβουλοι.

                                                                                                               Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 και 4 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

“Περί της μη ένταξης του ορεινού, άγονου και μειονεκτικού μας, Δήμου Καλαβρύτων, στην Β΄ Ζώνη, για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης (αίτημα του επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας κ. Δημητρίου Κατσικόπουλου”.

Η συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, γιατί, το θέμα, που ζητείται να συζητηθεί είναι κατεπείγον, αφού αφορά την ένταξη του ορεινού Δήμου Καλαβρύτων στη Β΄ κλιματική ζώνη από τη Γ΄ που εντάσσεται ο Νομός Αχαΐας και είναι (ο Δήμος) τώρα, ενόψει της χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης καθώς και (αφορά) στην άμεση και κατεπείγουσα συμπλήρωση ή τροποποίηση της σχετικής, από 16-12-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομιών (Α.Δ.Α.: ΩΧ4ΔΗ-ΞΥΡ)