Προκήρυξη για θέση κτηνιάτρου από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης κτηνιάτρου, εξέδωσε ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων. Η προκήρυξη αφορά το κτηνιατρικό τμήμα παραγωγικών ζώων στα Καλάβρυτα και έχει ως εξής: