Το πρακτικό της Συνεδρίασης Μαΐου του Τοπικού Συμβουλίου Λυκούριας

Μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Λυκούριας στις 04/05/2018 και ώρα 22:30 στην αίθουσα Θανάση Σβίγγου, έχοντας πλήρη απαρτία.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος ενημέρωσε το τοπικό συμβούλιο για τα εξής θέματα:

  1. To τοπικό συμβούλιο δεν κατάφερε να πείσει την Δ. Ε. Κλειτορίας για την αναγκαιότητα της ύδρευσης των σταύλων, με συνέπεια να χρησιμοποιείται από κάθε κτηνοτρόφο χωριστά, λάστιχο χαμηλής πίεσης από την οικία του στον σταύλο, με τελικό αποτέλεσμα την σπατάλη - εμφανείς ή αφανείς απώλειες νερού.

  2. Η Δ. Ε. Κλειτορίας άνοιξε τις κεντρικές γράνες στον κάμπο και τα χωράφια είναι προσιτά πλέον για πότισμα προς καλλιέργεια.

  3. Την αποκατάσταση του αγωγού στη θέση κερασιά ( πέρασμα νερού από τη μία πλευρά της Κατσάνας στην άλλη ), θα την κατασκευάσει το τοπικό συμβούλιο.

  4. Δεν έγινε καμία διορθωτική παρέμβαση από την Δ. Ε. Κλειτορίας στην υδρομάστευση της « Κρόπας», που αποτελεί και το βασικό δίκτυο ύδρευσης του χωριού, με τον κίνδυνο να παραμονεύει και να μείνουμε από νερό καλοκαιριάτικα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Ύδρευση ( απόφαση Νο 59/2018 )

Από 01/06/2018 θα αρχίσει η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού κάθε μήνα. Ο όγκος της κατανάλωσης θα είναι ο ίδιος με την περσινή χρονιά. Παρακαλούμε όπως όλοι μας δείξαμε μεγάλη κατανόηση στη χρήση του νερού καθώς αναμένονται αρκετά προβλήματα στην ύδρευση τους προσεχούς μήνες λόγω και των μειωμένων βροχοπτώσεων - χιονοπτώσεων.

 

Ο Πρόεδρος

Κοντογιάννης Σοφοκλής

 

Το μέλος

Ιωάννης Ροδάκης

Σβίγγος Αθανάσιος