Όταν το ‘’καράβι μπάζει’’ ποιος εγκαταλείπει πρώτος;

Σύμφωνα με το διεθνές, εθιμικό ή θεσμοθετημένο δίκαιο, που αφορά την ασφάλεια των επιβαινόντων στα πλοία σε περίπτωση κινδύνου, τελευταίος φεύγει από το σκάφος ο καπετάνιος.
Υπάρχει όμως και η περίπτωση αυτών που εγκαταλείπουν πρώτοι και όπως λένε οι ναυτικοί πρώτοι ‘’την κάνουν’’ οι ποντικοί.
Η φράση αυτή, ως ατάκα, βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς της κοινωνικής αλλά περισσότερο της πολιτικής ζωής.
Με αυτό τον τρόπο ο λαός πολύ συχνά ξεσκεπάζει τα κάθε είδους ‘’τρωκτικά’’ που ενεργούν έγκαιρα με γνώμονα το ο σώζων εαυτόν σωθήτω και σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν να εξασφαλίσουν  την πολιτική επιβίωσή   διατηρώντας την καρέκλα τους ζεστή για κάθε χρήση.
Όταν οι κοινωνίες είναι πολυάριθμες και απρόσωπες οι τύποι αυτοί δεν γίνονται και τόσο αντιληπτοί από το σύνολο,  όταν όμως είμαστε λίγοι η ατάκα δεν ξεσκεπάζει απλώς, αλλά ‘’ξεβρακώνει’’. 
167 ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ

Διαβάστε επίσης...