Ο Δουκλιάς δικαιώθηκε, ο Δήμαρχος δεν θα είναι πρόεδρος των ''Σπηλαίων''

Με άρθρα μας, πέντε τον αριθμό, στον απόηχο του δημοτικού συμβουλίου της 15/6/2018 είχαμε αναδείξει το θέμα της επιχειρούμενης απομάκρυνσης του δημοτικού συμβούλου κ. Σωτήρη Δουκλιά από την θέση του προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης Σπήλαια λιμνών Καστριών, καθώς και τις καταγγελίες του ιδίου αλλά και μελών του δημοτικού συμβουλίου για ενέργειες της πλειοψηφίας του δήμου Καλαβρύτων.
Σε αυτά τα άρθρα είχαμε τονίσει επίσης την πολιτική ήττα Λαζουρά, όπως αυτή αποτυπώθηκε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκείνης και είχαμε γράψει ότι ο δήμαρχος δεν κατάφερε να οριστεί πρόεδρος σε επιχείρηση που ανήκει στον δήμο του οποίου προισταται, λόγω πιθανής ακύρωσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, από τον ελεγκτή της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία οριζόταν ο ίδιος ο δήμαρχος πρόεδρος των ‘’Σπηλαίων’’ αντικαθιστώντας τον  επιτυχημένο, όπως αναφέρθηκε στο τότε δημοτικό συμβούλιο,  κ. Δουκλιά.
Σχετικά άρθρα με τα οποία αναφερθήκαμε τότε στο θέμα και μπορείτε να διαβάσετε πατώντας πάνω τους( κλικ) είναι τα εξής: 
1) Ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη Λαζουρά ο Σωτήρης Δουκλιάς.

2) Video Σοβαρές καταγγελίες Δουκλιά, για την παράταξη Λαζουρά, που δεν απαντήθηκαν.

3) VIDEO: ‘’Ξεκαθάρισμα λογαριασμών’’ και ‘’Ελεεινές μεθοδεύσεις’’ ανέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι Καλαβρύτων.

4) Στο ''δόκανο'' του Κοντογιάννη ο Λαζουράς;

5) Πολιτική ήττα Λαζουρά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Τα χειρότερα έρχονται...

Ως ήταν αναμενόμενο η ένσταση που κατέθεσε ο Κ. Δουκλιάς προσβάλλοντας την απόφαση αντικατάστασής του έγινε αποδεκτή από την αποκεντρωμένη διοίκηση και ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αφήνοντάς τον στην θέση του προέδρου των Σπηλαίων παρά το γεγονός ότι έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη Λαζουρά.
Ακολουθεί μέρος της σχετικής απόφασης που δικαιώνει τον κ. Δουκλιά

....Επειδή, από τα προσαχθέντα έγγραφα προκύπτει ότι με την υπ’ αριθ. 151/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων όρισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΔΗΚΕΚ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” με τα υφιστάμενα και τα νέα (εις αντικατάσταση των παλαιών) μέλη του ως εξής: 1.1. Το δημοτικό σύμβουλο Σωτήριο Δουκλιά με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Ζυγούρα. 1.2. Το δημοτικό σύμβουλο Σπυρίδωνα Σοκορέλη με αναπληρωτή του, τη δημοτική σύμβουλο Ευτυχία Παπαναγιώτου. 1.3. Το δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Κλειτορίας Βασίλειο Καρρά, με αναπληρωτή του, το δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Καλαβρύτων Δημήτριο Χουλιάρα. 1.4. Τη δημοτική σύμβουλο Χαρά Γεωργακοπούλου με αναπληρώτριά της, τη δημοτική σύμβουλο Στέλλα Πανουτσακοπούλου. 1.5. Τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Κλειτορίας και μέλος κοινωνικών φορέων και συλλόγων της περιοχής Βασιλική Παπουτσή, ως εκπρόσωπο κοινωνικών φορέων της περιοχής με αναπληρωτή της, το Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου Καστριωτών. 1.6. Τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας Καστριών Χαράλαμπο Γκλαβά, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Γιαννούλια, μέλος του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Κλειτορίας. 1.7. Το δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Παπακανέλλο, ως εκπρόσωπο από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Παναγιώτη Μηλιτσόπουλο. Επίσης, όρισε από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 2.1. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΔΗΚΕΚ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ”, το μέλος του διοικητικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο, Σωτήριο Δουκλιά και 2.2. Αντιπρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου, της παραπάνω επιχείρησης, το μέλος του διοικητικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο, Σπυρίδωνα Σοκορέλη. Με την από 11.5.2018 έγγραφη παραίτησή του πρωτοκολληθείσα στον Δήμο Καλαβρύτων την 14.5.2018 με αρ. πρωτ. 2291 ο κ. Βασίλειος Καρράς, δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαβρύτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΚ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ υπέβαλε την παραίτησή του από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω κοινωφελούς επιχειρήσεως. Εν συνεχεία, στην 6η τακτική συνεδρίαση της 15.6.2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων με δεκαέξι (16) παρόντες δημοτικούς συμβούλους- με την αφαίρεση εξ αυτών του συμβούλου κ. Θεοδ. Τακτικού, ο οποίος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος- κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Δήμαρχος Καλαβρύτων πρότεινε, την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, κ. Βασιλείου Καρρά και τον ορισμό στην θέση του παραιτηθέντος, Βασιλείου Καρρά, ως νέο τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ, τον ίδιο τον Δήμαρχο Καλαβρύτων, ο οποίος παράλληλα, εφ’ όσον συμμετέχει στο Δ.Σ., κατ’ αναλογίαν, με ότι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να ορισθεί και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Δουκλιάς και μέχρι σήμερα Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ να παραμείνει ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θετικό έργο που έχει επιτελεστεί από τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ, Σωτήριο Δουκλιά μαζί με το Δ.Σ. αυτής, το οποίο έργο, θα συνεχιστεί για να υλοποιηθεί, περισσότερο δε, η προσπάθεια ένταξης του έργου του Κέντρου Πληροφόρησης της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ στο Πρόγραμμα LEADER. Ο προσφεύγων κατά την τοποθέτησή του ανέφερε, ότι, παραδίδει την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου στα καλά χέρια του Δημάρχου, όμως η αντικατάστασή του από Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, είναι, καθ’ υποβολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κοντογιάννη και ότι παραιτείται από μέλος του Δ.Σ. και δεν αποδέχεται την πρόταση του κ. Δημάρχου για να παραμείνει ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ, δηλώνοντας παράλληλα, προφορικώς, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, για όλους τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του, την ανεξαρτητοποίησή του και ότι απέχει από τη ψηφοφορία, αν ακολουθήσει, όπως προτείνεται. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπακανέλλος, κατά την τοποθέτησή του ανέφερε, και αυτός ότι παραιτείται από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, ζητώντας να ορισθεί άλλο μέλος για το Δ.Σ. της επιχείρησης, όπως ειδικότερα, στην τοποθέτησή του. Εν τέλει, με την προσβαλλομένη υπ’ αριθ. 92/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία επί των παρόντων με ψήφους εννέα (9) υπέρ έναντι τεσσάρων (4) αποχής και μιάς (1) απών Αποδέχεται την παραίτηση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), κ. Βασιλείου Καρρά, Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας και Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας, που υποβλήθηκε γραπτώς, στις 14-5-2018 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 2291/14-5-2018. 2. Ορίζει στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαια Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), κ. Βασιλείου Καρρά, το Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Γεώργιο Λαζουρά, ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαια Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ). 5 3. Ορίζει, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το Δήμαρχο Καλαβρύτων Γεώργιο Λαζουρά. 4. Ορίζει στη θέση του, σήμερον, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, παραιτηθέντος τακτικού μέλους και μέχρι σήμερα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), κ. Σωτηρίου Δουκλιά, τη Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κυρία Στυλιανή Πανουτσακοπούλου ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαια Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ) (από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης που ήταν) και 5. Στη θέση του αναπληρωματικού μέλους (της κυρίας Στυλιανής Πανουτσακοπούλου που ήταν μέχρι σήμερα), ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κυρία Ανδριάνα Αναστασοπούλου Πεντζιά ως αναπληρωματικό μέλος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ). Επειδή, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παραμένει η αυτή μέχρι το πέρας της θητείας αυτής και δεν δύναται να μεταβληθεί παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο, ήτοι μη αποδοχής διορισμού, απώλειας ιδιότητας χάριν της οποίας διορίσθηκαν ή εξελέγησαν ή προετάθησαν τα μέλη αυτού, εκλείψεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή αντικαταστάσεως αυτών. Επειδή, η νομίμως υποβληθείσα έγγραφη παραίτηση του κ. Καρρά από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, σύμφωνα με το αρ. 54 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010, έπρεπε να ακολουθηθεί από τον ορισμό ενός νέου μέλους στην θέση αυτού χωρίς περαιτέρω μεταβολή της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την αλλαγή Προέδρου, οπότε νομίμως θα ήρκει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό νέου μέλους στην θέση του παραιτηθέντος κ. Καρρά Επειδή, όμως, ο προσφεύγων προφορικώς μόνο εδήλωσε και κατά την διαδικασία της συζήτησης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαβρύτων ότι υπέβαλε παραίτηση από μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ωσαύτως δε και ο κ. Παπακανέλλος, άρα δεν εχώρησε η γραπτή υποβολή της παραιτήσεως κατά την παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010, στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας, επομένως δεν είναι δυνατόν εκ του νόμου να εκληφθούν ως παραιτηθέντες Επειδή, ο ορισμός άλλου μέλους στην θέση του προσφεύγοντος, μόνο μέσω της αντικαταστάσεως του τελευταίου δύναται εκ του νόμου να λάβει χώρα, ήτοι με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβανομένη με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, κατ’ άρθρον 255 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και παρ. ΣΤ΄ περ. 3 της υπ’ αριθ. 77/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων Επειδή, εν προκειμένω η αντικατάσταση του προσφεύγοντος από την προσβαλλομένη δεν έγινε ληφθείσας της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ούτε κατόπιν αιτιολογίας Επειδή, μη νομίμως η προσβαλλομένη αντικατέστησε από Πρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ τον προσφεύγοντα χωρίς να έχει ληφθεί αύτη με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων και άνευ αιτιολογίας, παρέλκει δε η εξέταση άλλων λόγων της προσφυγής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κάνουμε δεκτή την από 6.7.2018 (αρ. πρωτ. Δ/νσης Διοίκησης 142981/10.7.2018) προσφυγή του κ. Σωτηρίου Δουκλιά, Δημοτικού Συμβούλου Καλαβρύτων, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 92/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων με θέμα: «περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων «ΔΗΚΕΚ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ», Αντιδημάρχου Δ.Ε. Κλειτορίας Βασιλείου Καρρά και λόγω της εξ αυτής (της αντικατάστασης) μεταβολής της συγκρότησης, σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου- περί ορισμού του προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού» (ΑΔΑ: ΩΝΙΒΩΕ9-8Ε9). Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 92/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παρούσα απόφαση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, 26441 - Πάτρα), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ