Νέοι γεωργοί της επαρχίας μας διευκολύνθηκαν και καταρτίζονται στα Καλάβρυτα.

Σεμινάριο νέων γεωργών είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες στο οποίο συμμετέχουν περίπου 50 συμπατριώτες μας από διάφορα χωριά της επαρχίας Καλαβρύτων. Η εκπαίδευση για τους νέους γεωργούς γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης κατάρτισης με τίτλο ‘’ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ’’ , της πράξης ‘’Δράσης κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων νέων γεωργών’’. Πρόκειται για μια ανειλημμένη υποχρέωση η οποία σχετίζεται με το συνολικό πρόγραμμα που αφορά τους νέους γεωργούς.

Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του προγράμματος 150 ωρών ( 25 μέρες) προέβλεπε η κατάρτιση των συμμετεχόντων να γίνει στην Πάτρα, με ότι αυτό θα σήμαινε σε κόστος, χρόνο κ.λ.π για τους εκπαιδευόμενους .

Μετά από προσωπική παρέμβαση του προέδρου της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Παύλου Σατολιά, στον αρμόδιο υπουργό, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί στα Καλάβρυτα.

Για να γίνει αυτό, διατέθηκαν οι ανάλογοι χώροι για τα δύο γκρουπ που σχηματίσθηκαν, στο κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία της ένωσης αγροτικού και γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Καλαβρύτων. Ετσι αντί να γίνεται μετακίνηση των 50 ‘’μαθητών’’, γίνεται μετακίνηση των πιστοποιημένων για τον σκοπό αυτό καθηγητών στην έδρα της ''ένωσης'', διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει και επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες.

 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

theodoros5