Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων

Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων που προέκυψαν από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13/10/2016, συνεδρίασαν σήμερα 20/10/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. κατόπιν πρόσκλησης του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Γρηγόρη Τσουρουφλή και έγινε συγκρότηση του Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Γρηγόριος Τσουρουφλής

Αντιπρόεδρος: Μπέσνικ Ντρέτσα

Γ. Γραμματέας: Βασιλική Γόνη

Ταμίας: Αλεξία Αλιβίζου

Ειδικός Γραμματέας: Κορίνα Ρήγα

Οι ανωτέρω και για όλες τις θέσεις εκλέχθηκαν ομόφωνα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπεβλήθη καμιά ένσταση.