Νέα επιστημονική καταξίωση για το γιατρό Ν. Ραζή

Αποτελεί μεγάλη επιστημονική καταξίωση, η συμμετοχή του γιατρού Ν. Ραζή, ως αναπληρωματικό μέλος, στην 6μελή Επιτροπή Απόδοσης Τίτλου Ειδικότητας στην Γενική Ιατρική, που συγκροτείται από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εν λόγω Επιτροπή (που αποτελείται από 3 Τακτικά και 3 Αναπληρωματικά Μέλη), συμπεριλαμβάνει διακεκριμένους γιατρούς με βαθμό Καθηγητού ή Διευθυντή ΕΣΥ και συνεδριάζει κάθε 2μήνες, εξετάζοντας τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευτεί 4 χρόνια στην Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, προκειμένου να λάβουν τον αντίστοιχο Τίτλο Ειδίκευσης.