Με αγωγές και μηνύσεις απειλεί να μας "φιμώσει" ο Δήμος Βαρβιτσιώτης αν δεν αναρτήσουμε "δήλωση μετάνοιας και νομιμοφροσύνης"!

Στις 18/6/2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας άρθρο με τίτλο "Πολιτική ήττα Λαζουρά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Τα χειρότερα έρχονται...", που υπογράφεται από τον Βασίλη Χ.  Αποστολόπουλο. Στο κείμενο του άρθρου που μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο πατώντας εδώ, και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο,  ο υπογράφων σημείωνε αναφερόμενος στον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά:

"Και η άλλη, είναι η επιλογή του να δώσει "γη και ύδωρ" στον πρόεδρο της Παγκαλαβρυτινής  Ένωσης Αθήνας κ. Βαρβιτσιώτη, εκχωρώντας του δραστηριότητες που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να τις κάνει ο ίδιος ο Δήμος. (π.χ. οι εκδηλώσεις για τη Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου οι οποίες για το λόγο αυτό, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν για το αντίθετο είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένες, με σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή Καλαβρυτινών). Για την περίπτωση Βαρβιτσιώτη, είναι σίγουρο ότι κάποιοι έχουν "παραμυθιάσει" το Δήμαρχο, όπως είχαν "παραμυθιάσει" και τον κ. Κατσικόπουλο προεκλογικά, με τις γνωστές συνέπειες, να βγει δηλαδή εκτός μάχης από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών."

Ο εκ Λεύκας και Σιγουνίου Καλαβρύτων έλκων την καταγωγή κ. Δημήτρης  (Δήμος) Βαρβιτσιώτης, επιχειρηματίας, πρώην υπάλληλος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, πρώην  Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαβρύτων και Υποδιοικητής  του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών και νυν Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, μας απέστειλε την από 2/7/2018 εξώδικη πρόσκληση την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στο τέλος του άρθρου.

Συμβαίνει κάποιες φορές,  ο δημοσιογραφικός λόγος να είναι θύμα αναληθών πληροφοριών.

Έτσι, αγαπητέ κ. Δήμο Βαρβιτσιώτη, μη βιάζεσαι να μας προσάψεις την ιδιότητα του συκοφάντη που κατασκευάσαμε σε βάρος σου ψέμματα  και τα διασπείρουμε, με στόχο να βλάψουμε την τιμή και την υπόληψή σου.

Πριν λοιπόν να υπογράψουμε και αναρτήσουμε «δήλωση μετάνοιας  και νομιμοφροσύνης», και να αποκηρύξουμε μετά βδελυγμίας πάσα πραχθείσα λόγω ή έργω ή διανοία αμαρτία μας, θα ήταν θετικό για τους αναγνώστες, αλλά και για την ειλικρινή έκφραση της αξιούμενης συγνώμης, να τοποθετηθούν προηγουμένως δημόσια τόσο ο κ. Λαζουράς όσο και ο κ. Κατσικόπουλος.

Αν όμως εσείς επείγεστε να ασκήσετε αγωγή εναντίον μας και η εξώδικη πρόσκλησή σας ήταν τυπικό προαπαιτούμενο, μπορείτε να το πράξετε.

Ήδη , ανακαλέσαμε στην μνήμη μας το κείμενο του Λυσία:

Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ
οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπι-
δεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου• διὰ γὰρ οὐδὲν
ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον.

καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; εἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ ―•

εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται• διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ.  ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης. καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, [καλῶς].

  εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, τί τούτου διοίσω;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, μέλη της βουλής, στον κατήγορο, που μεθόδευσε εναντίον μου αυτή εδώ τη δίκη. Διότι ενώ προηγουμένως δεν είχα αφορμή για να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα, εξαιτίας του, μου έχει δοθεί. Και θα προσπαθήσω με τον λόγο μου να αποδείξω αφενός ότι αυτός ψεύδεται, αφετέρου ότι εγώ έχω ζήσει έως τούτη την ημέρα με τρόπο που αξίζει έπαινο παρά φθόνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μεθόδευσε αυτή εδώ τη δίκη εναντίον μου όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φθόνο.

Ωστόσο, ένας που φθονεί αυτούς που οι άλλοι τους οικτίρουν, από ποιά αχρειότητα νομίζετε ότι θα κρατηθεί μακριά ένα τέτοιο πρόσωπο; Γιατί αν βέβαια με συκοφαντεί για χρήματα—.

Αν πάλι με εκδικείται ως εχθρό του, ψεύδεται. Γιατί λόγω της αχρειότητάς του ποτέ έως τώρα δεν τον είχα ούτε φίλο ούτε εχθρό. Είναι ήδη σαφές, μέλη της βουλής, ότι με φθονεί, διότι, ενώ αντιμετωπίζω τέτοια συμφορά, είμαι πολίτης καλύτερος από αυτόν. Διότι έχω την άποψη πως πρέπει, μέλη της βουλής, να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του σώματος με τα προτερήματα της ψυχής. Γιατί αν η σκέψη μου εξισωθεί με τη συμφορά και ζήσω ανάλογα την υπόλοιπη ζωή μου, σε τί θα διαφέρω από αυτόν;

 

Και επειδή δεν μας αρέσει να προβάλουμε ενστάσεις αοριστίας αγαπητέ κ. Δήμο Βαρβιτσιώτη,  θα πρέπει για την πληρότητα της αξιώσεως σας να περιγράψετε ακριβώς την προσωπική, κοινωνική, ηθική, άμωμη και αμόλυντη δική σας και δική μας κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και μη ποινικής διώξεως, καθώς και την  δική σας και δική μας οικονομική κατάσταση.