''Κουνηθείτε'' ειδικοί & αρμόδιοι!! Οι κτηνοτρόφοι των Καλαβρύτων ζητούν το αυτονόητο ..

Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που ενδιαφέρει όλους όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα στην περιοχή του δήμου Καλαβρύτων. Η συνήθης δυσλειτουργία των αρμοδίων αρχών προσθέτει προβλήματα στις 1000 και πλέον οικογένειες που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στην  ορεινή επαρχία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίζουν έλλειψη από εργατικά χέρια, αν επιλέξουν να συμπεριφερθούν επαγγελματικά με νόμιμο τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα
Με κοινές υπουργικές αποφάσεις εμπλεκομένων υπουργείων έχει καθοριστεί ο ανώτατος αριθμός  αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών καθώς και  οι ειδικότητες αυτών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις και για τον ίδιο λόγο, καθορίστηκαν αναλογίες σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.
 Όμως, με την υπ’ αριθ. 27354/444/1-9-2017 ΚΥΑ υπήρξε τροποποίηση η οποία έφερε σημαντικές αλλαγές με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες που είχαν χρησιμοποιήσει την δυνατότητα νόμιμης απασχόλησης αλλοδαπών εργατών βρέθηκαν εκτός νόμου και δεν έχουν τον τρόπο να εντάξουν στην εργασία τους χρήσιμα εργατικά χέρια που συνήθως δεν προσφέρονται από Έλληνες
 Είναι χαρακτηριστικό ότι για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών υπήρχε πρόβλεψη απασχόλησης ενός εργάτη γης ανά 100 στρέμματα , ενώ μετά την τροποποίηση , για τέτοιες καλλιέργειες απαιτούνται από 115 στρέμματα έως και 350 στρέμματα .
Έτσι στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, δεν προβλέπεται ούτε μία θέση εργασίας για εργάτες κτηνοτροφίας, παρά το γεγονός ότι εδώ, στα ορεινά του Νομού δραστηριοποιούνται εκατοντάδες κτηνοτρόφοι με μεγάλες εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών και με μεγάλες ανάγκες για νόμιμες θέσεις εργασίας.
Είναι αναγκαίο, ο αγροτικός και γαλακτοκομικός συνεταιρισμός Καλαβρύτων  να αντιδράσει άμεσα, πιέζοντας προς την κατεύθυνση των αρμοδίων για τις ενδεδειγμένες αλλαγές και πιστεύουμε ότι θα το κάνει, ως ο μοναδικός, συντεταγμένος και έμπειρος εκπρόσωπος των αγροτοκτηνοτρόφων της επαρχίας Καλαβρύτων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Περιφέρεια αλλά και ο δήμος Καλαβρύτων πρέπει να περιμένουν το αδιέξοδο για να ενεργοποιηθούν,  τότε μάλλον θα είναι αργά . Ιδιαίτερα ο δήμος Καλαβρύτων, που διαθέτει  και ειδική σύμβουλο για τα θέματα αυτά, έπρεπε ήδη να έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και να έχει δρομολογίσει σχετικές ενέργειες.