Κ. Κατσιφάρα... Θαμμένα στον κάμπο του Σκεπαστού είναι 2.500.000 ευρώ!!

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός της χώρας στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αγγίξει επιτέλους την ανάπτυξη μέσω του πρωτογενούς τομέα, κάλεσε προς σχετική ενημέρωση τους Περιφερειάρχες.

Παραγωγική ανασυγκρότηση ήταν ο τίτλος της συνεύρεσης αυτής στην οποία φυσικά είχε κληθεί και ο δικός μας Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας.

Λογικά πρέπει  χρόνια τώρα να είναι γνωστό στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ένα έργο τεράστιας σημασίας  που έχει πραγματοποιηθεί στον ξηρόκαμπο Σκεπαστού και ενώ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο ( 99%) έχει αφεθεί να σαπίζει στην αδιαφορία των υπευθύνων.

Ο λόγος για το εγγειοβελτιωτικό που καλύπτει ούτε λίγο ούτε πολύ 1.687 στρέμματα χαρακτηρισμένα ως υψηλής παραγωγικότητας και βρίσκονται εντός υποχρεωτικού αναδασμού.

Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού Σκεπαστού με τις υπογραφές του προέδρου κ. Ανδρέα Καραμούζη και του γραμματέα κ. Ανδρέα Μπάλιου απέστειλε το πιο κάτω ενημερωτικό έγγραφο προς το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης με κοινοποίηση σε Περιφέρεια και Δήμο Καλαβρύτων