Ευχές από τον πρόεδρο της Τ.Κ Κλείτωρα

Ευχές από τον πρόεδρο της Τ.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ για όλους τους χωριανούς εντός και εκτός Ελλάδος