Ενότητα και συνύπαρξη πολλών Καλαβρυτινών συλλόγων !!

Οι πρωτοβουλίες των τεσσάρων, συνεχίζονται: α) Τσενέ Σωτήρη, προέδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών Αθήνας, β) Χρονόπουλου Θανάση, προέδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς, γ) Κατσιάρη Κώστα, προέδρου Κρινοφυτινών και Γ/Γ της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ» και δ) Ασημακοπούλου Αικατερίνης, προέδρου του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας, για την ενιαία συνύπαρξιν και έκφρασιν, εις τα κοινά πολιτιστικά και ιστορικά δρώμενα, καθώς και στα προβλήματα στην τέως Επαρχία Καλαβρύτων, αποτελούν τον αντικειμενικόν στόχων παρεμβάσεων μας, ως συνεργάτες με τον Δήμαρχον και το Δημοτικόν Συμβούλιον, για το καλύτερον δυνατόν.

Από την πορεία των Προσπαθειών των προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων των, θα εξαρταθή η κοινή δράσις σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής.

Έτσι στις 20 Δεκεμβρίου 2017, Τετάρτη, επραγματοποιήθη συνάντησις των προέδρων, παρόντων και των τεσσάρων πρωτοπόρων, σε κεντρικό ξενοδοχείον της Αθήνας οι:

Γκίκας Ιωάννης, Πρόεδρος ΑγιοΝικολαϊτών,

Μούσης Χρήστος, Γ/Γ Παγκρατιωτών,

Καμπέρος Χρήστος, Κλειτορίων,

Μητρόπουλος Γεώργιος, Προέδρος Φιλιωτών,

Σκάρπας Αθανάσιος, Πρόεδρος Λαυκασίων,

Νικολόπουλος Κων/νος Πρόεδρος Καμενιανιτών,

Μούσιος Σωκράτης, Πρόεδρος Λυκουριωτών, συνεπικουρούμενος και από τον Κοντογιάννη Χρήστο, Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δρυμοτών,

Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος Δαφναίων

και Παντούλιας Φίλιππος, εκ Καστριών.
Εις την συνάντησιν αυτήν ετέθησαν από τον Πρόεδρο Τσενέ Σωτήρη, ως στόχοι, να συμφωνηθούν οι πρώτες κοινές δράσεις στα πολιτιστικά και στα προβλήματα του Δήμου Καλαβρύτων-Δημοτικά- , συνεργαζόμενοι, όπου θα κρίνεται αναγκαία.
Στην συνέχεια εμίλησαν όλοι με φιλικό και πατριωτικό τρόπο και εσυμφώνησαν να προχωρήση η πρωτοβουλία αυτή.

Οι δύο βασικοί πυλώνες της νέας αυτής αρχιτεκτονικής των Πολιτιστικών Σωματείων θα είναι η ολοκλήρωσις της Ενότητος όλων και η συνύπαρξις των σε κοινές δράσεις.
Εφ’ όσον ευοδωθεί η προσπάθεια, για μια πρώτη συμφωνία, τότε θα συγκροτηθή ένα συντονιστικό όργανο, το οποίον θα έχει τον πρώτον λόγον, δια τις μετέπειτα επιλογές δράσεων.
Σε κάθε περίπτωσιν, αναγκαία προϋπόθεσις, για να προχωρήση το εγχείρημα αυτό δια οποιαδήποτε επιλογή, είναι, να υπάρξη καλοπιστία και φιλαλληλία, έχοντες εις τον νούν το πρωτινό και διαχρονικό απόφθεγμα, «Εν τη ενώσει η ισχύς».
Να συμφωνήσουμε μαζί για τις εκδηλώσεις, για τις παρεμβάσεις, για την αλληλοβοήθειαν και ό,τι καλόν. Και εφ’ όσον επιτευχθεί η επ’ αγαθόν συμφωνία, θα συνδυασθή με το γενικότερον στόχον, την επίτευξιν πολλών έργων. Θα είναι Σωτήρια για τα Πολιτιστικά Σωματεία, στις δύσκολες εποχές μας. Η μοναξιά οδηγεί εις τον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ.

Τέλος ετονίσθη Μ’ ’ΕΜΦΑΣΙΝ από τους τέσσαρις πρωτοστατήσαντες και στην συνέχεια από όλους ό,τι:
Η συνύπαρξις αυτή των Σωματείων, ΔΕΝ ιδρύει νομικόν φορέα, ήτοι Συνομοσπονδία. Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη δύο Ομοσπονδίες.
ΔΕΝ θίγεται η αυτοτέλεια των Πρωτοβαθμίων Σωματείων. ΔΕΝ αναμιγνύεται στις δράσεις των.
Αυτά προς το παρόν. Και οι συναντήσεις θα συνεχισθούν…

Καλά και χαρούμενα Χριστούγεννα του -2017- σε όλους και ελπιδοφόρον το ανατέλλον έτος -2018- .
Αθήναι 21-12-2017, ο Γράφων, Κατσιάρης Κων/νος.

Σχετικά TAGS