Εκλογές και Γενική Συνέλευσις της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ «Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΗΤΩΡ»
6899/2002 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΙΟΛΟΥ 94 ΟΡΟΦΟΣ 7ος Τ.Κ. 105 59 ΑΘΗΝΑΙ
Α.Φ.Μ. (999408835) Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 04-01-2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: (71)

Πληροφορίες:
Καμπέρος Χρήστος, Πρόεδρος,
τηλέφωνα συν/σεως: (6932470552)
Κατσιάρης Κων/νος, Γενικός Γραμματέας,
τηλέφωνα συν/σεως: [2109322635, 6977216394,
2109322635, 2103220000 τηλεομοιοτυπία (φάξ)].

Ενημέρωσις, Πρόσκλησις

Προς τους Αξιοτίμους Προέδρους
των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων Μελών
της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλήτωρ»,
Διαδικτυακώς και Τηλεφωνικώς:

1.Γκίκα ’Ιωάννην τού Νικολάου, Πρόεδρον τού Συλλόγου τών ’εξ ‘Αγίου Νικολάου Καλαβρύτων ’Αποδήμων «‘Ο ‘΄Αγιος Νικόλαος», gkikasioannis@aol.com

2.Καζάνη Σπυρίδωνα τού Χρήστου, ’Ιερεύς, Πρόεδρον τού Συλλόγου ’Απανταχού Τουρλαδαίων «‘Ο ‘΄Αγιος ’Ανδρέας», in.agion.theodoron@gmai.com

3.Κατσιάρη Κων-νον τού Αλεξίου, Πρόεδρον τής ‘Ενώσεως Κρινοφυτινών « ‘Οι ‘΄Αγιοι Θεόδωροι», kkatsiaris@yahoo.gr

4.Κατσιουλέρη Σπυρίδωνα τού ’Αλεξίου, Πρόεδρον τού Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών «‘Ο ‘΄Αγιος ’Ιωάννης Θεολόγος», Pagrateika.nea@gmail.com

5.Μητρόπουλο Ιωάννην τού Σπυρίδωνος, Πρόεδρον τού ’Εξωραϊστικού και ’Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Δρυμού «Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος». Ιδιοχείρως.

6.Μπαλφούσια Παν/την, Πρόεδρον τού Συλλόγου Κλειτορίων Αττικής «‘Ο ‘΄Αγιος Δημήτριος», taκmpal@gmail.com

7.Νασιόπουλο ’Αθανάσιον τού ’Ανδρέου, Πρόεδρον τής ‘Ενώσεως τών ’εν ’Αθήναις, Πειραιεί καί ’Απανταχού ’Αρμπουναίων « ‘Ο ‘Αγιος ’Αθανάσιος», nassiop@teiath.gr

8.Αναγνωστόπουλο Ιωάννην, Μέλος, τού Συλλόγου τών ’εν ’Αθήναις-Πειραιεί Καστριωτών « ‘Η ’Ανάληψις τού Σωτήρος», anagnost@ekdd.gr.

9.Χριστοδουλόπουλο ’Αθανάσιον τού Θεοδώρου, Πρόεδρον τού Συλλόγου τών ’εν ’Αθήναις-Πειραιεί καί ’Απανταχού Δρυμοτών (Μοστιτσιάνων) Καλαβρύτων «‘Οι ‘΄Αγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες», tchristodulopulos@hotmail.com

10.Φωτόπουλον Γεώργιον τού Σπυρίδωνος, Πρόεδρον τής ‘Ενώσεως Κλειτορινών « ‘Η ‘΄Αγία Μαρίνα»,     georgefotop@gmail.com

Σχετική: Η 1η Ανακοίνωσις 3-11-2017.

Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ό,τι, για την πραγματοποίησιν της διενέργειας της 4ης Τακτικής Γενικής Απολογιστικής και Εκλογικής Συνελεύσεως των Αντιπροσώπων των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλήτωρ», στις 07 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και από ώρας 10:00 πρωϊνήν έως το πέρας όλων των εργασιών (εξαντλήσεως των θεμάτων) , εις το γραφείο στεγάσεως της, εις την Αθήνα, Αιόλου 94 όροφος 7ος του Συλλόγου Κλειτορίων Αττικής «Ο Άγιος Δημήτριος», τα ακόλουθα:
Σας έχει ήδη αποσταλλεί διαδικτυακώς, η 1η Ανακοίνωσις, 03-11-2017, σχετική, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με την Επισήμανσιν Πρώτη ειδοποίησις, 07 Ιανουαρίου 2018 και σε περίπτωσιν, Μη Ύπαρξης απαρτίας, θα επαναληφθή η Γ/Σ την αμέσως επομένην Κυριακήν 14/01/2018, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, εις τον αυτόν τόπον και χρόνον, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως.
Η Γενική Συνέλευσις των μελών είναι επιβεβλημένη Καταστατικώς, ως απολογιστική τριετίας -2014-2017- και λόγω λήξεως της θητείας -2014-2017- των μελών, εις τα όργανα Διοικήσεως της Ομοσπονδίας, ήτοι:

Του Διοικητικού Συμβουλίου και:

Της Εξελεγκτικής Επιτροπής και:

Εκλογή νέων μελών, δια την τριετήν θητείαν, από 01 Ιανουαρίου 2018 έως 31-12-2020.

Η Οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων των Αντιπροσώπων των ένδεκα (11) Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλήτωρ», ’΄Εληξεν, στις 04 Ιανουαρίου 2018.
Δεν απέστειλεν αντιπροσώπους, η ‘Ενώσις ’Αποδήμων Πλανητεριωτών «Χελμός» και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει στις διαδικασίες της Γ/Σ και στις εκλογές.
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες Υπευθύνους Δηλώσεις των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, ορίσθησαν οι Αντιπρόσωποι ανά Σωματείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, εκ των διατάξεων του καταστατικού λειτουργίας της Ομοσπονδίας και είναι οι κάτωθι:

1.Αγίου Νικολάου:
Γκίκας Ιωάννης του Νικολάου
Πάϊκος Ιωάννης του Αλεξίου
Σουλελές Γεώργιος του Ιωάννου

2.Άρμπουναίων:
Νασιόπουλος Αθανάσιος του Ανδρέου
Μητρούσης Ηλίας του Αθανασίου
Σακελλαρίου Ευφροσύνη του Σταύρου

3.Δρυμοτών:
Κοντογιώργης Νικόλαος του Παναγιώτου
Μαυραγάνη Ευγενία του Παντελή
Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου

4.Κάτω Δρυμού:
Ανδρικόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου
Βλαγκοπούλου Νικολίτσα του Ιωάννου
Μητρόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος

5.Καστριωτών:
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτου
Παντούλιας Φίλιππος του Παναγιώτου
Σπανός Γεώργιος του Αθανασίου

6.Κλειτορινών:
Φωτόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Θωμάς Αθανάσιος του Φιλίππου
Μαρώσης Παναγιώτης του Ιωάννου

7.Κλειτορίων:
Μπαλφούσιας Παναγιώτης του Θεοδώρου
Παπασωτηρίου Γεώργιος του Παναγιώτου
Χαμακιώτης Παναγιώτης του Ανδρέου

8.Κρινοφυτινών:
Κατσιάρης Κων/νος του Αλεξίου
Κοκκότης Δημήτριος του Φωτίου
Κατσιάρης Αλέξανδρος του Κων/νου

9.Παγκρατιωτών:
Κατσιουλέρης Σπυρίδων του Αλεξίου
Λίτσας Δημήτριος του Γεωργίου
Μούσης Χρήστος του Παναγιώτου

10.Τουρλαδαίων:
Αναγνωστόπουλος Χρήστος του Σπυρίδωνος
Καζάνης Σπυρίδων του Χρήστου
Κοκκότης Γρηγόριος του Γεωργίου.

Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων επιβάλλεται να είναι παρόντες, ως Τακτικά Μέλη της Γ/Σ, με δικαίωμα ψήφου και πρέπει να έχουν το δελτίον ταυτότητος των.
Επιβάλλεται επίσης να καταβληθή συνδρομή, τριάκοντα (30,00) ευρώ, από κάθε Σωματείο μέλος, προκειμένου να είναι ταμειακώς εντάξει και έτσι να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνελεύσεως και στις εκλογές.
Δεδομένου ό,τι η Ομοσπονδία έχει μόνον και μόνον, αυτό το οικονομικό έσοδο, δια την λειτουργία της.
Τέλος τυχόν λάθη εις τους Αντιπροσώπους, να ενημερώσετε ’΄αμεσα τηλεφωνικώς τον Γενικόν Γραμματέαν, Κατσιάρην Κωνσταντίνον, εις τα τηλέφωνα συνεννοήσεως: (2019322635, 6977216394) και διαδικτυακώς, εις την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν, kkatsiaris@yahoo.gr , δια την σύνταξιν του ψηφοδελτίου.
Είναι πολλές οι εργασίες μας έως την Γ/Σ και τις Εκλογές… Βοηθήσατε…

Με τιμή
Δια την ‘Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων
«Ο ’Αρχαίος Κλήτωρ»,
Τά ’Απερχόμενα Μέλη τών Διοικητικών ’Οργάνων -2014-2017- ’΄Ητοι:

Α) Τά ’Απερχόμενα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου,
θητείας -2014-2017-

Καμπέρος Χρήστος του Θεοδώρου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νασιόπουλος Αθανάσιος του Ανδρέου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κατσιουλέρης Σπυρίδωνας του Αλεξίου ΤΑΜΙΑΣ 
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Παν/του ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
Γκίκας Ιωάννης του Νικολάου ΜΕΛΟΣ 
Καζάνης Σπυρίδωνας του Χρήστου, Ιερεύς, ΜΕΛΟΣ
Μητρόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος ΜΕΛΟΣ
Παπαφιλιππόπουλος Ιωάννης του Ανδρέου ΜΕΛΟΣ

Β) Τα Απερχόμενα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
θητείας από -2014-2017- :

Μαρώσης Παν/της του Ιωάννου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσιάρης Αλέξανδρος του Κων/νου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σουλελές Γεώργιος του Ιωάννου ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
τής 4ης Τακτικής Γενικής ’Απολογιστικής καί ’Εκλογικής Συνελεύσεως,
07-01-2017, τής ‘Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων
«‘Ο ’Αρχαίος Κλήτωρ» :

’΄Εναρξις ’Εργασιών ώρα 10:00.

’Εκλογή Διμελούς Προεδρείου τό ’΄Ιδιο θά είναι καί ’Εφορευτική ’Επιτροπή.

Διοικητικός Απολογισμός –2014-2017-

Πρόγραμμα Δράσης.

Οικονομικός Απολογισμός -2014-2017-

Προϋπολογισμός -2018-

Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους -2014-2017-

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις, Απαντήσεις.
Εγκρίσεις, ψηφοφορίες Πεπραγμένων και Απαλλαγή των μελών των Οργάνων Διοικήσεως, Δ/Σ και Ε/Ε.
Διενέργεια Εκλογών.
Δευτερολογία του απερχομένου Προέδρου Καμπέρου Χρήστου και περαίωση των εργασιών.
Υπογραφή Πρακτικών της 4ης Τακτικής Γενικής Απολογιστικής και Εκλογικής Συνελεύσεως, από την
Εφορευτική Επιτροπήν και τέλος Εργασιών αυτής, την 7ην Ιανουαρίου 2017.

Διευκρίνισις:
Η ορθογραφία της λέξεως «Κλήτωρ», αντί του σωστού Κλείτωρ είναι δεσμευτική, εκ της, εκ παραδρομής, καταγραφής «Κλήτωρ», εις το Καταστατικόν λειτουργίας της Ομοσπονδίας και ως εκ τούτο είναι δεσμευτικόν, να γράφεται επισήμως «Κλήτωρ».

Λήξις ’Εργασιών Γ/Σ.

Δια τό ’Απερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον, θητείας -2014-2017-

Οι ’Επιμεληθέντες 03-01-2018:

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καμπέρος Χρήστος του Θεοδώρου                                  Κατσιάρης Κων/νος του Αλεξίου