Δωρεάν στο εξής τα γυαλιά οράσεως μέχρι του ποσού των 100 ευρώ

Το υπουργείο υγείας έχει έναν σταθερό βηματισμό και συνεχώς λύνει προβλήματα μεγάλα αλλά και μικρότερα.

Η ταλαιπωρία με την αναγκασττική προπληρωμή γυαλιών οράσεων από 1η Οκτωβρίου παίρνει τέλος και δίνεται έτσι οικονομική διέξοδος στους ασθενείς που έχουν την ανάγκη προμήθειας τους. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και παρούσης της έλειψης ρευστότητας πολλές φορές γίνόταν βραχνάς.Οι χρόνοι που προβλέπονται για την αντικατάσταση δεν αλλάζουν και είναι άλλοι για τα παιδιά και άλλοι για τους ενήλικες.Κάθε 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα.

  Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα οπτικά, ο οφθαλμίατρος εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτυπώνει για τον πολίτη τη βεβαίωση πληρωμής η οποία αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 100 ευρώ. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί, από ελεγκτή γιατρό, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ο πολίτης προσκομίζοντας τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ, (ανώτατο ποσό αποζημίωσης).
Τα καταστήματα οπτικών θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να συνδέονται από την ιστοσελίδα του (www.eopyy.gov.gr).

Σχετικά TAGS