Δωρεάν καύσιμα για τέσσερα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων

Πρόγραμμα που προωθεί το υπουργείο παιδείας και χρηματοδοτούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαμβάνει την δωρεάν προμήθεια πετρελαίου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τεσσάρων ορεινών σχολείων της επαρχίας Καλαβρύτων. Η επιλογή των σχολείων δεν έγινε από τους τοπικούς παράγοντες αλλά έχουν επιλεγεί από τον κεντρικό σχεδιασμό ο οποίος αφορά σχολεία σε ολόκληρη την χώρα. Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί είναι της Βλασίας, των Πετσάκων, της Δάφνης και του Πάους. Αυτό σημαίνει ότι η σχολική επιτροπή που διαχειρίζεται τα κονδύλια θα έχει την ευχέρεια, απαλλαγμένη από το βάρος θέρμανσης των σχολείων αυτών, να μετακυλίσει ποσά όπου παραστεί ανάγκη.

Παπαδόπουλος Θεόδωρος