Δήμος Καλαβρύτων: Πρόσληψη δύο Κοινωνικών Λειτουργών ή Ψυχολόγων, με σύμβαση εργασίας ενός έτους - Δείτε την προκήρυξη

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο Δήμος Καλαβρύτων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ή Ψυχολόγων, με σύμβαση εργασίας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Διαβάστε επίσης...