ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ. Να συνδεθούμε ΝΑΙ! ..αλλά διευκρινήστε μας τι μας ''συμφέρει''.

Το έργο του αποχετευτικού δικτύου και του  βιολογικού καθαρισμού λυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει την λειτουργία του. Πράγματι πρόκειται για ένα έργο ανακούφισης για τους ιδιοκτήτες που απέβαλλαν το άγχος πλήρωσης των βόθρων τους και προσθέτει ασφαλή διέξοδο των λυμάτων οδηγώντας τα από τους δρόμους, άλλες φορές κατ΄ανάγκη άλλες κατά συνήθεια, με ότι αυτό σήμαινε, στον βιολογικό.

Στο παρελθόν και κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων αυτών έχουμε επισημάνει τον άδικο τρόπο υπολογισμού των εισφορών, τελών κ.λ.π χωρίς να υπάρξει διάψευση των επισημάνσεων. Αυτά κατοχυρώθηκαν  και οι έχοντες τον ‘’τρόπο τους’’ οικονομικά, συνδέθηκαν. Συνδέθηκαν βέβαια και οι συνεπείς, είχαν δεν είχαν, ακολουθώντας τα  χρονικά όρια που έθεσε η δημοτική αρχή.

Η συνέπεια όμως στην χώρα μας συνήθως δεν επιβραβεύεται και όσοι ενεργούν με βάση αυτή καταλήγουν να είναι τα κορόιδα της υπόθεσης.

Σήμερα λοιπόν με την παρακάτω ανακοίνωσή του ο δήμος Καλαβρύτων καλεί όλους να συνδεθούν άμεσα, αναφέροντας ότι όσοι δεν το κάνουν θα έχουν κυρώσεις, αλλά και όσοι το κάνουν ή το έχουν ήδη κάνει, οι συνεπείς δηλαδή, θα αρχίσουν να πληρώνουν τα τέλη σύνδεσης. Φυσικά πρέπει να συνδεθούν όλοι, γι' αυτό έγινε το τόσο σημαντικό έργο...αλλά!!!

Εδώ θα χρειαζόταν μεγαλύτερη ανάλυση η οποία να αφορά, τι σημαίνει ακριβώς κυρώσεις και τι σημαίνει ακριβώς τέλη, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι να κρίνουν ότι τους συμφέρει η αναμονή ή πολύ χειρότερα ότι ποτέ δεν θα κινήσει ο δήμος διαδικασίες κυρώσεων σε βάρος τους και μάλιστα εν'όψει δημοτικών εκλογών. Για το λόγο αυτό η δημοτική αρχή θα πρέπει να δεσμευτεί για το πως θα αντιμετωπίσει παρόμοιες περιπτώσεις ή περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας κατασκευής του έργου σύνδεσης και των εν συνεχεία χρεώσεων.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δικαιοσύνη είναι ο υπολογισμός της ποσότητας των λυμάτων που θα πρέπει να προκαλεί και αναλόγως την χρέωση. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό με δικαιοσύνη δεν είναι φυσικά το πάγιο, ούτε εν μέρει, ούτε εν΄όλο, αλλά είναι η μέτρηση της κατανάλωσης νερού και η ποσοστιαία χρέωση σε λύματα, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες. 

Η ανακοίνωση του δήμου είναι η ακόλουθη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Καλαβρύτων λειτουργεί.

Υποχρέωση και επιτακτική ανάγκη, όλων μας, να συνδεθούμε, με το δίκτυο αποχέτευσης.

Προθεσμία δύο (2) μηνών για τις συνδέσεις.

Όπως, ήδη, από τις 13 Νοεμβρίου 2017, έχουμε, ανακοινώσει και όπως είναι, πλέον, γνωστό, από τις 16 Νοεμβρίου 2017, ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων, που διάγει, τον έκτο μήνα σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του και συμβάλλει, καθοριστικά, στην προστασία του περιβάλλοντος των Καλαβρύτων και στην εξάλειψη των φαινομένων ρύπανσης, από τα αστικά λύματα της πόλης των Καλαβρύτων.

Όμως, παρά τις κατά καιρούς, ανακοινώσεις και εκκλήσεις μας, υπάρχουν, ακόμη, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν συνδέσει τις αποχετεύσεις των σπιτιών ή των καταστημάτων τους, με το δίκτυο αποχέτευσης.
 Με την ανακοίνωσή μας αυτή, καλούμε και ζητάμε, από όσους, δεν έχουν συνδεθεί, ακόμη, με το δίκτυο αποχέτευσης, να σπεύσουν να συνδεθούν, το ΤΑΧΥΤΕΡΟ δυνατό, παρέχοντας προθεσμία δύο (2) μηνών (μέχρι 21 Ιουλίου 2018, το αργότερο) για να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τις συνδέσεις τους.

Μετά την πάροδο, της παραπάνω προθεσμίας, όσοι ακόμη, έχουν παραλείψει να συνδεθούν, θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες κυρώσεις.

ΑΜΕΣΑ λοιπόν, όσοι έχουν καθυστερήσει να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης και έχουν κατασκευάσει τις εσωτερικές συνδέσεις τους, σύμφωνα με την, από 19 Σεπτεμβρίου 2017, ανακοίνωση του Δήμου μας, μπορούν και πρέπει να τις συνδέσουν, με το, μπροστά από την ιδιοκτησία τους, ευρισκόμενο φρεάτιο, ώστε τα λύματά τους, να διοχετεύονται στον αγωγό αποχέτευσης και μέσω αυτού, στο βιολογικό καθαρισμό Καλαβρύτων.

Επισημαίνεται και τονίζεται ιδιαίτερα ότι:

1. Η σύνδεση των αποχετεύσεων των ακινήτων (σπιτιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων, κ.λ.π.) με το δίκτυο και τον αγωγό αποχέτευσης, είναι, υποχρεωτική, από το νόμο για όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των Καλαβρύτων.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες, αμέσως, μόλις συνδεθούν, πρέπει να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ, το Δήμο Καλαβρύτων στα τηλέφωνα 26923 60401, 414, 415, ώστε, η Τεχνική Υπηρεσία να ελέγχει και να πιστοποιεί τη σύνδεσή τους.

2. Όσοι, τυχόν, ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν έχουν, ακόμη – παρά την πάροδο οκτώ (8) ολόκληρων μηνών, από την ανακοίνωση μας, της 19 Σεπτεμβρίου 2017 – κατασκευάσει τις εσωτερικές συνδέσεις τους, από τον κεντρικό σωλήνα (απόληξη) της αποχέτευσης τους, μέχρι το εξωτερικό φρεάτιο, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

3. Συνεργεία από υπαλλήλους και ειδικούς του Δήμου μας, πραγματοποιούν, , καθημερινούς και συνεχείς ελέγχους και θα ελέγχουν και θα καταγράφουν, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που συνδέθηκαν, ώστε να καταχωρείται η σύνδεσή τους και να εκπληρώνουν έτσι, την υποχρέωση τους, να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.

4. Όσοι, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων καθυστερούν ή αργούν ή αρνούνται να συνδεθούν, με το δίκτυο αποχέτευσης και να διοχετεύουν τα αστικά λύματα στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες κυρώσεις, που περιλαμβάνουν διοικητικά πρόστιμα, αστικές αξιώσεις και ποινικές αναφορές.

Όλοι, είναι ανάγκη και πρέπει να συνδέσουμε τις αποχετεύσεις μας, με το δίκτυο αποχέτευσης και να στέλνουμε τα αστικά λύματά μας στο νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο βιολογικό καθαρισμό Καλαβρύτων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 1) και προστατεύουμε το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα των Καλαβρύτων, 2) και αποφεύγουμε πρόστιμα και κυρώσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επίσης, αποκτά τη λειτουργικότητά του, αποδίδει και επιτελεί το σκοπό της κατασκευής του, ένα, έργο, για την κατασκευή του οποίου, το Ελληνικό Δημόσιο, με την καθοριστική συνδρομή και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο ΕΠΕΡΑΑ), δαπάνησε, το σημαντικό ποσό των 12.000.000 ευρώ, περίπου- και, μάλιστα, τώρα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης-, για να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Καλαβρύτων, να καλυτερεύσει τη ζωή τους και να προστατεύσει το περιβάλλον τους, ένα έργο, που, ενστερνίσθηκε, προώθησε, επέβλεψε και επιτάχυνε ο Δήμος Καλαβρύτων και η Δημοτική Αρχή, με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ