...άλλη μία Πανελλήνια αναγνώριση για το γιατρό Ν. Ραζή

Αποτελεί μεγάλη ηθική και επιστημονική αναγνώριση για το γιατρό Ν. Ραζή, η ομόφωνη (παμψηφεί) εκλογή του ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, κατά την διάρκεια του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (12-15/4/2018).

Η θητεία (σύμφωνα με το καταστατικό) θα είναι 3ετής.